Aurorum Science Park

Trygghetsrapportering lanseras för säkrare kommuner

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 11:34 CEST

Agency9 ger kommuner möjlighet att samla synpunkter från invånare

Oktober 27, 2010 – Stockholm, Sverige

Agency9 med ledande 3D lösningar för kommunikation och samverkan i samhällsbyggnad lanserar en lösning för att samla synpunkter från invånarna kring otrygghet. Agency9 3DMaps Reporter ger invånare möjlighet att rapportera aktuella platser och incidenter på internet. Integrationen av lösningen i Agency9 3DMaps gör att det är lättare att hitta aktuella platsen för att placera ut kommentarer på rätt plats. Det ger också en översiktsbild för enkel uppföljning och åtgärd.

Lösningen riktar sig primärt till kommuner och myndigheter som får en visuell överblick över otrygga zoner baserat på invånarnas kommentarer och kan planera aktuella åtgärder.

Agency9 3DMaps Reporter ger:

  • Enkel rapportering – Användaren kan i en 3 dimensionell karta enkelt lokalisera sig och placera ut kommentar eller incident direkt i kartan. Den interaktiva 3D kartan ger en överlägset tydlig bild av omgivningen jämfört med en traditionell 2D karta. Användarens rapport kan kompletteras med bilder, beskrivningar och länkar.
  • Visuell överblick och sammanställning av rapporter – Ansvariga på kommunen får en bra visuell överblick över inkomna rapporter och deras placering.
  • Underlag för planering och åtgärd – Rapporterna kan användas för planering av relevanta åtgärder som t.ex. förbättrad belysning, ändrad vegetation eller ökad bevakning.

Agency9 Reporter kan även tillämpas för felrapportering, larmhantering, incidentrapportering och uppföljning av rapporterade ärenden.

Linköpings Kommun är första svenska kommun som använder Agency9 3DMaps Reporter. http://kartan.linkoping.se/3d

 

- Trygghet är en demokratisk rättighet. Detta verktyg ger invånarna möjlighet att enkelt kommunicera med myndigheten och ger möjlighet att åtgärda problemen, säger Khashayar Farmanbar, VD på Agency9.

Kunder kan fritt registrera sig för test-konto på http://cityplanner.agency9.com

 

 

Om Agency9 AB

Agency9 är en ledande programvaruleverantör av internetbaserad 3D visualisering för GIS och kartor för attraktiva och intuitiva e-tjänster för söktjänster, infrastruktur-, bygg- och publika sektorn. Bolaget etablerades 2003 och har referenser som hitta.se, Linköping, Göteborg Stad och många andra kommuner. Agency9 tilldelades tidigare i år European Seal of e-Excellence 2010 för utmärkande innovativ marknadsföring av digitala produkter och tjänster.  www.agency9.se

Kontakt: Khashayar Farmanbar, VD Tel: 070 953 2168, farmanbar@agency9.se