Fastighets AB Förvaltaren

Trygghetssatningar ger resultat i Hallonbergen och Rissne

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 15:27 CET

Förvaltarens bostadskunder känner sig allt tryggare och trivs i sina områden. Kundvärdarna tar kunderna på allvar och Kundcentrum gör ett bra jobb. Det är några resultat från nöjd kund mätningen 2006.

- Det är roligt att våra satsningar på trygga miljöer ger så tydliga resultat, säger Eva Nygren chef för affärsområde Bostäder.

Förvaltaren mäter varje år hur nöjda bostadskunderna är. En enkät skickas ut till varannan trappuppgång, totalt 4500 hushåll. Av dessa svarade 61,4 procent på enkäten 2006.

- Detta är en väldigt bra svarsfrekvens som ger ett tillförlitligt underlag. I planeringen för året använder vi sen resultaten som en viktig grund för vår verksamhet, säger Eva Nygren.

Ljusare och trivsammare - Ett stort lyft det här året är att kunderna känner en markant ökad trygghet och trivsel i flera områden. Förvaltaren har drivit ljus- och trivselprojekt i både Rissne och Hallonbergen under 2006, vilket har gett tydliga resultat. Men även tryggheten i trapphus och tvättstugor får bättre betyg.

Under en rad av år har också Förvaltaren satsat på att bygga långsiktiga kundrelationer. Det här märks också i mätningen.

- Speciellt roligt är det att Kundcentrum och kundvärdar får så fina omdömen, trots en stor personalomsättning under år 2006. Kunderna känner att de blir tagna allvar och att vi bryr oss om, säger Eva Nygren

Grovsopor och värme kan bli bättre - Däremot visar enkäten att kunderna är mindre nöjda med hur grovsoporna hanteras.
- Vi arbetar just nu mycket med detta tillsammans med kommunen. Här tar vi kunden på största allvar och lyssnar in vad det finns för önskemål, säger Eva Nygren.

En annan synpunkt som återkommer i undersökningen är temperaturen i lägenheterna.

- Det är oftast i gränsen mellan höst och vinter som kunderna upplever lägenhetens temperatur som kall. Värmesystemet är känsligast när temperaturen ute pendlar kring noll. Värmen i lägenheten kan därför variera lite mer då än övriga året. Det här gäller bara en del fastigheter, som vi nu tittar närmare på, säger Eva Nygren.

Alla bostadskunder kommer att under våren få en mer utförlig redovisning för sitt kvarter. Nöjd kund mätningen har som tidigare år genomförts av undersökningsföretaget Aktiv Bo på uppdrag av Förvaltaren.

För mer information
Eva Nygren, chef affärsområde Bostäder, 08-706 91 34, eva.nygren@forvaltaren.se
Anders Sundqvist, informationschef, 08-706 90 20, 0705-498 657, anders.sundqvist@forvaltaren.se

Fastighets AB Förvaltaren ägs av Sundbybergs kommun. Bolaget är en av Sveriges ledande kommunala fastighetsägare. Företaget har ett unikt läge i Storstockholm i småstaden Sundbyberg. Med 175 anställda i en kundfokuserad organisation samt med en offensiv affärskultur, modern teknik och stabil ekonomi ger Förvaltaren dagligen service till och skapar mervärden för10 000 bostads- och företagskunder.