Näringsdepartementet

Trygghetssystem för företagare ses över

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 12:18 CEST

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning om en översyn av företagares trygghetssystem.

Det finns idag ett trygghetssystem för företagare men det finns brister. För att förbättra tryggheten för företagare tillkallas en särskild utredare, som får i uppdrag att se över företagarnas villkor i försäkringssystemen och lämna förslag till hur regelverket kan bli tydligare och bättre.

För den som vill starta företag ska regelverket underlätta övergången från anställning till företagande. En viktig utgångspunkt för utredningen är därför att det ska skapas en ökad balans i villkoren mellan företagare och anställda i trygghetssystemen.

- Att vara företagare innebär ett risktagande, men småföretagare skall precis som löntagare ha en god trygghet i de faser i livet när man behöver samhällets stöd. Vi vill därför se över systemen och se vad som kan göras för att göra regler tydligare och enklare, kommenterar näringsminister Thomas Östros.

Utredaren ska se över företagarnas villkor när det gäller:

* arbetslöshetsförsäkring
* sjukförsäkring
* tillfällig föräldrapenning
* havandeskapspenning

Till utredaren kopplas en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna.


Kontakt:
Håkan Carlsson
Pressekreterare hos Thomas Östros
08-405 55 60
0708-67 39 86