Rikspolisstyrelsen

Trygghetsundersökning genomförd i Kronobergs län

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 10:18 CEST

Resultatet av genomförd trygghetsundersökning I Kronobergs län visar att majoriteten, 70 procent av medborgarna i Kronobergs län, känner sig trygga om de går ut en ensamma sent en kväll i sitt bostadsområde.

8400 personer i länet har haft möjlighet att svara på undersökningen. Totalt har 72 procent svarat. Samtliga kommuner har brutit ner undersökningen på kommundelar, vilket möjliggör en detaljerad information om skillnader inom respektive kommun. I trygghetsmätningen undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar, utsatthet för brott, oro att utsättas för brott, upplevd trygghet och inställning till polisens lokala engagemang.
De ordningsstörningar som tas upp i enkäten gäller den fysiska miljön, den sociala miljön och trafikmiljön.

Av de medborgare som svarat på enkäten i Kronobergs län upplever 64 procent att det finns problem, små eller stora med minst en ordningsstörning i området där de bor. Trafikproblemen är dock det som flest medborgare (47 %) anser är ett problem och då speciellt hastighetsöverträdelser.

Andelen av upplevda problem är ungefär densamma för samtliga kommuner i länet med undantag i Markaryd och Uppvidinge som har en något högre nivå. De flesta anser dock att problemen är små.

I undersökningen tillfrågas medborgarna om de varit utsatta för vissa mängdbrott. De brott som ingår är stöld, skadegörelse och fysiskt våld. Totalt uppger 23 procent av medborgarna att de blivit utsatta för minst ett av dessa brott under den senaste tolvmånadersperioden. Utsattheten varierar i kommunerna. I exempelvis Alvesta och Tingsryd har en mindre andel blivit utsatta för brott totalt (16 procent) och i Växjö är det en högre andel (26 procent).

I enkäten tillfrågas personerna om det under de senaste tolv månaderna har hänt att de oroat sig för att utsättas för vissa brott. Här kan man konstatera att pensionärerna är mindre oroliga att utsättas för brott.

I länet uppger 7 % att de avstått från att delta i någon aktivitet på grund av otrygghet eller rädsla under de senaste 12 månaderna.

I de områden i länet där man upplever mer problem får man också svaret att medborgarna tycker att polisen bryr sig om problemen som finns i deras bostadsområde.

Mediafrågor gällande polisens trygghetsundersökning besvaras i varje kommun av närpolischefer eller annan utsedd polis. Kommunerna har också utsedda representanter som kommer att svara på frågor.


Här följer kontaktpersoner i varje kommun samt platser/tidpunkter för pressinfo i de kommuner där detta anordnas speciellt.

Alvesta:

Polisinspektör Stinne-Marie Törnqvist, 0470-74 32 53
Kommunalråd Ann-Kristin Niklasson, 0472-150 25

Lessebo:

Tisdag :Polisinspektör Börje Svensson, 0470-74 32 31, 070-618 31 77
Onsdag: Polisinspektör Åke Almqvist, 0470-74 32 02, 070-209 52 71
Kommunalråd Monica Widnemark, 0478-125 00

Tingsryd:

Polisinspektör Börje Svensson, 0470-74 32 31, 070-618 31 77
Kommunalråd Marie-Lousie Hilmersson, 0477-441 11

Uppvidinge:

Tisdag: Polisinspektör Börje Svensson, 0470-74 32 31, 070-618 31 77
Onsdag: Polisinspektör Åke Almqvist, 0470-74 32 02, 070-209 52 71
Kommunalråd Lena Karlsson, 0708-771522

Växjö:

Pressinfo: Polishuset, Växjö, tisdag 25/10 klockan 13.30.
Kommissarie Ola Severinsson, 0470-74 36 56, 070-226 92 05
Kommunalråd Charlotta Svanberg, 0470-41 352, 0706-84 13 52

Ljungby:

Pressinfo: Kommunhuset, Ljungby, tisdag 25/10 klockan 14.00.
Kommissarie Magnus Linell, 0470-74 31 00, 070-572 07 51
Kommunalråd Claes-Göran Carlsson, 0372-789 000

Markaryd:

Pressinfo: Kommunhuset, Markaryd, tisdag 25/10 klockan 16.00.
Polisinspektör Christer Jönsson, 0470- 74 31 90, 070-621 03 07
Kommunalråd Bengt Germundsson, 0433-720 10

Älmhult:

Pressinfo: Kommunhuset, Älmhult, onsdag 26/10 kl. 09.00.
Polisinspektör Erling Svensson, 0470-74 31 50, 070-543 69 49
Kommunalråd Monica Haider, 0476-551 21 (anträffbar onsdag 26/10)

Länsövergripande frågor:

Medverkar vid pressinfo i Växjö, tisdag 25/10 kl. 13.30
Polismästare PerÅke Wiberg, 0470-74 36 22, 070-593 60 81Robert Loeffel
Informationschef
Polisen Kronoberg