Avesta kommun

Trygghetsvandringar ny åtgärd för lokala BRÅ i Avesta

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 12:10 CEST

I höst påbörjar Lokala Brottförebyggande rådet (BRÅ) arbetet med att öka antalet polisanmälningar och att öka den fysiska tryggheten i kommunen.
– När vi gör trygghetsvandringarna kommer vi att titta på vad som skulle kunna minska risken för brott och öka känslan av trygghet på olika platser i kommunen. Sedan kommer vi att ta fram åtgärdsplaner för de olika platserna, säger Hanna Carlander, som är en av tjänstemännen som arbetar med BRÅ på Avesta kommun.

– Satsningen på fler polisanmälningar och på trygghetsvandringar är ett sätt för BRÅ att ta sig an nya områden inom det brottsförebyggande arbetet, säger Hanna Carlander.
Tidigare har BRÅ arbetat mycket med att till exempel minska brottsbenägenheten. Nu kommer arbetet att fokusera på att minska skadorna av brott och att minska rädslan för brott.

– Människor tror att vi inom Polisen inte klarar upp enklare brott. Men för att vi ska kunna klara upp brotten krävs det att brotten anmäls. Därför tycker vi att det är en utmärkt idé att arbeta för att öka antalet anmälda brott, säger Mikael Gustafsson, närpolischef i Avesta.

Medborgarna har också en viktig roll i att klara upp själva brotten.

– Allmänheten är våra ögon. Därför är det viktigt att allmänheten inkommer med tips till polisen, säger Mikael Gustafsson.

Under hösten kommer BRÅ i Avesta att få utbildning inom de nya arbetsområdena. Därefter kommer BRÅ att besluta om hur arbetet med att fler brott ska anmälas, ska gå till. Beslutet om satsningen på de nya arbetsområdena och aktiviteterna knutna till dem har gjorts utifrån de kunskaper om konstruktivt brottsförebyggande arbete som idag finns att tillgå.

Resultatet av det brottsförebyggande arbetet kommer kräva insatser från olika håll.

– För att skapa ett ännu tryggare Avesta är allas insats viktig, såväl polis och kommun som allmänhet, säger Anders Friberg, kommundirektör i Avesta Kommun.Bilaga 1: Reglemente för Lokala BRÅ, fastställt av Kommunstyrelsen 070410.
Bilaga 2: Bilaga 2: Den modell för brottsförebyggande arbete som Lokala BRÅ utgår från i sitt arbete.
Båda bilagorna finns i word-filen


Presskontakt:
Hanna Carlander, samordnare Aktion Avesta, Avesta kommun
Tel: 0708-61 81 20
E-post: hanna.carlander@avesta.se

Britt-Marie Färje, utredningssekreterare, Avesta kommun
Tel: 0733-64 53 24
E-post: britt-marie.farje@avesta.se

Presskontakterna är anträffbara eftermiddagen den 15/8,
samt den 16/8 kl. 07.30-10:00, kl. 10:45-12:00 samt kl. 15:00-16.30