Upplands Väsby kommun

Tryggt föreningsliv för barn och ungdomar i Väsby

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2014 07:30 CEST

Upplands Väsby kommun inleder satsning för ett tryggt föreningsliv för alla barn och unga. En genomförd enkätundersökning visar på vissa brister gällande bra beteende från ledare och andra vuxna inom idrotten. Nu vill Upplands Väsby kommun arbeta mer aktivt tillsammans med idrottsföreningarna för att motverka detta.

Under våren har avdelningen kultur- och fritid på Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun, genomfört en enkätundersökning bland föräldrar till barn och ungdomar som är aktiva i någon av kommunens idrottsföreningar. Syftet med enkäten var att få en bild av föräldrars erfarenhet av diskriminering och kränkningar av barn inom idrotten i Upplands Väsby kommun. Undersökning visar på vissa brister gällande bra beteende från ledare och andra vuxna inom idrotten. Det förekommer även kränkande kommentarer och negativa attityder mellan barn och ungdomar i samband med idrottsutövning. Nu vill Upplands Väsby kommun arbeta mer aktivt tillsammans med idrottsföreningarna för att motverka detta.

– Undersökningen visar på att det förekommer viss diskriminering och kränkande behandling i form av hets eller nedlåtande kommentarer till barn och ungdomar i samband med idrottande. Undersökningen bekräftar även att föräldrar vill att idrottsföreningar ska arbeta mer aktivt och förebyggande för att motverka detta. Föreningslivet ska erbjuda glädje och gemenskap och vara en trygg miljö för såväl barn som vuxna, säger Maria Röstberg, chef kultur- och fritidsavdelningen Upplands Väsby kommun.

Kundvalskontoret i Upplands Väsby kommun vill stötta föreningarna med ett förebyggande arbetet för att skapa en ännu bättre miljö för idrottande ungdomar och har därför inlett ett samarbete med Rädda Barnen. Rädda Barnen har i sitt så kallade High Five projekt, utvecklat ett stöd till idrottsföreningar som vill arbeta med att motverka diskriminering och kränkande behandling i sin verksamhet för barn och ungdomar. Materialet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter samt Idrotten Vill (idrottsrörelsens idéprogram). Arbetet för ett tryggt föreningsliv för alla kommer att starta under hösten 2014.

Parallellt med detta arbete startade nyligen läsprojektet Bokkicken, som ett samarbete mellan biblioteket och idrottsföreningar. Syftet med projektet är att främja läslusten hos idrottande pojkar i tioårsåldern. De läser tillsammans med en vuxen person boken ”Fans-Motståndarna” av Andreas Palmaer och Arne Norlin. Innehållet i boken lägger fokus på attityder, respekt och bemötande mellan fans för olika lag. Under hösten 2014 ska boken och dess teman diskuteras i olika workshop. 

– Vi är glada att kunna starta ett samarbete med Rädda barnen. Värdegrunden för andra människor behöver vi med gemensamma krafter lyfta och diskutera i olika sammanhang. Det gör vi nu genom samarbetet med Rädda Barnen och har även i kombination med ett läsprojekt för pojkar valt fotbollsböcker som bygger på attityder och värderingar, säger Kristina Klempt (FP) ordförande i kultur- och fritidsnämnden och initiativtagare till läsprojektet.

Upplands Väsby kommun har ca 160 bidragsberättigade föreningar varav ca 80 är idrottsföreningar. Många av kommunens barn och ungdomar är oftast aktiva i en eller flera av föreningarna.

För mer information kontakta:
Kristina Klempt (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, 073-910 47 48
Maria Röstberg, chef kultur- och fritidsavdelningen, 073-910 43 01
Linda Corsvall, chef informationsenheten, 073-910 40 29


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se