TS

TS reviderar Aftonbladets upplaga

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 09:00 CEST

TS har under hösten fört en diskussion med Aftonbladet kring vilka anpassningar som krävs för att åter få dem att revidera sin upplaga. Aftonbladet lämnade TS i februari då de ej var nöjda med de befintliga reglerna för TS-upplaga. Nu har Aftonbladet och TS kommit överens om att med omedelbar verkan påbörja en provrevision av Aftonbladets upplaga enligt en ny modell.

Den modell TS och Aftonbladet valt att gå vidare med särskiljer tryckt- och digital upplaga och skiljer på fullt betalda och rabatterade tidningar. Vid marknadskommunikation kommer endast den fullt betalda siffran att användas. Vidare måste lösnummer betalas minst enligt det på tidningen angivna priset för att räknas till fullt betalda exemplar. Den digitala upplagan, som kommer att växa i volym och betydelse i takt med att nya plattformar introduceras på den svenska marknaden, kommer att särredovisas. Väsentligt är också att det nya måttet inte är jämförbart med den traditionella TS-upplagan.

TS börjar nu revidera och verifiera en Aftonbladet upplaga enligt den nya modellen för att genomlysa eventuella fel och brister i det nya regelverket.

Efter genomförd provrevidering kommer denna modell att processas genom TS Mediekommitté där representanter från branschen finns representerade. Givetvis är det öppet för andra intressenter att ansluta sig till detta system om och efter att det blivit ett TS godkänt system. Beslut om detta fattas i TS mediekommitté.  

Aftonbladet har även beslutat att redovisa sin TS-upplaga för 2010 vilket är bra för all branschstatistik och uppföljning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Paulsson, VD, TS
0702-84 24 19
magnus.paulsson@ts.se

www.ts.se