TSI Traffic Safety Institute

TSI föreslår att väghållande kommuner ges utökade möjligheter att kunna få tillgodoräkna sig "bötesbelopp" inom ramen för deras egen trafikövervakningsverksamhet.

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 15:32 CEST

 

Kommuner har idag betydande trafikproblem t.ex. vid skolor, där bilister ofta kör alldeles för fort och med otillräcklig hänsyn till skolbarn på väg till och från skolan.

TSI  föreslår därför att kommunerna ges bättre ekonomiska möjligheter att i helt egen regi anordna automatiska och effektiva trafikövervakningssystem vid t.ex. samfartsställen ("obevakade övergångsställen") belägna alldeles intill skolorna.

Om kommunerna fick möjligheter att tillgodoräkna sig "bötesbeloppen", så skulle finansieringen för uppförande och drift av de automatiska övervakningsanläggningarna kunna klaras, tror TSI.

Statens ansvar för funktionaliteten och utformningen av de kommunala trafikövervakningsanläggningarna föreslår TSI  kunna tillgodoses med ett "regelverk" som ges ut av Transportstyrelsen.