TSI Traffic Safety Institute

TSI föreslår den svenska regeringen att ligga mycket lågt inom det kommande europeiska trafiksäkerhetsprogrammet vad gäller farhågor med "trafikfaror" med tysta el- och hybridbilar.

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 15:32 CEST

TSI  har genom sitt trafikforskningsarbete och resultat funnit, att eventuella farhågor vad gäller ökningar av trafiksäkerhetsrisker och allmän osäkerhet med tysta el- och hybridbilar inom tätortstrafiken, är alltför påtagligt överdrivna.

Anledningen är helt enkelt att nackdelarna från trafiksäkerhetssynpunkt att de just är tysta, kommer att kunna kompenseras fullt ut ("byggas bort") automatiskt, om än inte till exakt 100%, så näst intill och mycket nära, genom allsidig teknik- och trafiksymbolsspråkskommunikativ utveckling inom såväl själva gatutrafikmiljön som vad gäller fordonens säkerhetsutrustningar.