Trygghetsfonden TSL

TSL-rapport maj 2013

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 15:02 CEST

Antalet personer som beviljades omställningsstöd i TSL-systemet har successivt minskat under våren, men det är fortfarande många som beviljats stöd under maj. Andelen av de uppsagda som relativt snabbt hittar en ny anställning ligger fortsatt på höga nivåer. Mediantiden i omställning har dock ökat successivt under våren 2013, vilket indikerar att det blir svårare att hitta nya jobb. Många av de uppsagda återanställs, vilket visar på hur svårt det är för företagen att bedöma behovet av arbetskraft även på relativt kort sikt. Osäkerheten om framtiden för företagen och deras arbetskraftsbehov är mycket stor.