TU, Tidningsutgivarna

TU Internetbarometer Q1: Morgontidningarna lyfter på nätet

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 10:59 CEST

Under första kvartalet 2012 ökade morgontidningarnas annonsintäkter på nätet med hela 17 procent jämfört med motsvarande period 2011. Såväl storstadssajter som landsortssajter ökade och annonsintäkterna uppgick till 120 Mkr, varav storstadssajterna stod för 70 Mkr och landsortssajterna för 50 Mkr. Det visar TU Internetbarometer som görs i samarbete med IRM och som redovisar nettointäkter från mer än 60 morgontidningssajter. Kvällspressajterna ingår inte i statistiken.

Även under sista kvartalet i fjol ökade både storstadssajterna och landsortssajterna kraftigt. Om tillväxten fortsätter kommer morgontidningssajternas annonsintäkter uppgå till långt över en halv miljard under helåret 2012.

- Det är både viktigt och positivt för tidningshusen att annonsintäkterna ökar på de digitala plattformarna, säger Fredrik Rogberg, analyschef på TU.

 

Notering: Kvartalssiffrorna är reviderade retroaktivt, då två undersajter till en av storstadstidningssajterna är avknoppade och därmed inte längre skall inbegripas i statistiken. Beslut om detta har tagits i samråd med IRM. De borttagna sajterna utgjorde lite mer än 10 miljoner i annonsintäkter för första kvartalet 2011.

Frågor? Kontakta Fredrik Rogberg, Analyschef, 070-957 40 32, fredrik.rogberg@tu.se

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.