TU, Tidningsutgivarna

TU Internetbarometer - Q3 2009

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2009 14:26 CET

Dagstidningssajterna fortsätter tappa

Under tredje kvartalet 2009 minskade morgontidningarnas webbintäkter med 16 procent. Storstadstidningssajterna minskade med 18 procent jämfört med samma period föregående år. Landsortstidningssajterna minskade med 12 procent. Under tredje kvartalet 2009 uppgick annonseringen på morgonpressens tidningssajter till 84 Mkr, varav storstadssajterna stod för 53 Mkr och landsortssajterna för 31 Mkr. Det visar TU Internetbarometer som redovisar nettointäkter från mer än 60 morgontidningssajter och Tidningsnätet.

Under 2008 ökade morgontidningarnas webbintäkter med hela 19 procent. Under de tre första kvartalen 2009 har annonsintäkterna istället minskat med 17 procent. Utvecklingen för morgontidningssajterna under de tre första kvartalen kan jämföras med den samlade totala internetannonseringen som enligt IRM ökar med 4 procent.

- Ökningen av den totala internetannonseringen kommer huvudsakligen från köp av sökord och där ligger tyvärr inte dagstidningssajternas affär idag, säger Fredrik Rogberg, branschanalytiker på TU.

Se diagram i pdf.

Storstadstidningssajterna säsongsvarierar

Grafen nedan redovisar sajternas kvartalsvisa intäkter under de senaste tre åren och landsortstidningarnas intäkter är jämnt spridda över året, till skillnad från storstadstidningssajternas intäkter som varierar med säsongen.

Se diagram i pdf.

TU/Tidningsutgivarna Fredrik Rogberg, Branschanalytiker, 070-957 40 32, fredrik.rogberg@tu.se