TU, Tidningsutgivarna

TU Internetbarometer Q3 2011 - ökning för morgontidningarna på nätet

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 15:05 CET

Morgontidningarnas annonsintäkter på nätet ökade under tredje kvartalet 2011 jämfört med motsvarande period 2010. Ökningen gäller för såväl storstadssajter som landsortssajter och uppgick sammantaget till drygt en procent.
Annonsintäkterna uppgick till 94 Mkr, varav storstadssajterna stod för 54 Mkr, medan landsortssajternas stod för 40 Mkr. Det visar TU Internetbarometer som redovisar nettointäkter från mer än 60 morgontidningssajter. Kvällspressajterna ingår inte i statistiken.

– Förra året växte morgontidningarnas sajter med hela 10 procent under tredje kvartalet och det är de intäktsnivåerna sajterna nu jämförs med, säger Fredrik Rogberg analyschef på TU.    

– Även de tryckta morgontidningarnas annonsintäkter ökade under tredje kvartalet 2011 med omkring en procent jämfört med samma period föregående år. Alltså fortsätter tidningshusens sammantagna annonsintäkter att öka, säger Fredrik Rogberg analyschef på TU.Om du har frågor kontakta gärna Fredrik Rogberg, Analyschef på TU, 070-957 40 32, fredrik.rogberg@tu.se

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.