TU, Tidningsutgivarna

TU Internetbarometer – Q4 samt Helår 2009

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 14:19 CET

Tidningssajterna på landsort växte under sista kvartalet

Under fjärde kvartalet 2009 ökade morgontidningarnas webbintäkter med 2 procent, varav landsortstidningssajterna ökade med hela 7 procent och storstadstidningssajterna låg oförändrade jämfört med samma period föregående år. Under fjärde kvartalet 2009 uppgick annonseringen till 136 Mkr, varav storstadssajterna stod för 88 Mkr och landsortssajterna för 48 Mkr. Det visar TU Internetbarometer som redovisar nettointäkter från mer än 60 morgontidningssajter och Tidningsnätet. Kvällspressajterna inbegrips inte i statistiken.

Under helåret 2009 minskade annonsintäkterna för dagstidningssajterna med 12 procent. Utvecklingen kan jämföras med den samlade totala internetannonseringen som enligt IRM ökade med 2,5 procent under 2009.

– Det sker en vändning i utvecklingssiffrorna för fjärde kvartalet och morgontidningssajterna är uppe i toppnoteringar avseende kvartalsvisa annonsintäkter på nätet. Dessutom beror inte fjärde kvartalets positiva tillväxt på en jämförelse med dåliga siffror från föregående år eftersom dagstidningssajterna växte kontinuerligt ända fram till årsskiftet 2008/2009, säger Fredrik Rogberg, branschanalytiker på TU.

Ta del av graferna i bifogade pdf.