TU, Tidningsutgivarna

TU konsoliderar utbildningsverksamheten

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 16:17 CEST

TU konsoliderar kompetensutvecklingen genom att samla utbildningar, seminarier, omvärldsbevakning samt utvecklings- och forskningsprojekt.

- Vi vill bättre dra nytta av våra resurser och kompetenser inom våra olika verksamheter genom att samla all form av kompetensutvecklande verksamhet i en enhet inom TU, säger Anna Serner, vd för TU.
Konsolideringen innebär att dotterbolaget Medieutbildarnas verksamhet fasas ut successivt. Kompetensutvecklingen kommer framöver i stället att ligga samlad som en integrerad del av TU:s verksamhet.

- Medieutbildarnas kurser och seminarier är mycket uppskattade bland dem som tagit del av dem. Det är det entydiga svaret vi får på enkäter och kursutvärderingar. Därför kommer vi att säkerställa att medlemmarna även framöver kommer erbjudas det efterfrågade och uppskattade utbudet, säger Anna Serner.

Thorbjörn Lindskog kommer att avgå som vd för Medieutbildarna men blir kvar i bolaget under en övergångsperiod för att säkerställa att inplanerade utbildningar genomförs som planerat. Anna Serner går tills vidare in som tf vd för Medieutbildarna.

För mer information, kontakta
Anna Serner, vd TU, mobiltelefon 070-674 01 35

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för en öppen demokrati.