TU, Tidningsutgivarna

TU om Signalspaningslagen: Positivt förslag - men källskyddet måste säkras!

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 13:34 CEST

Regeringen har i 15 punkter aviserat hur man tänker förbättra den
omdebatterade signalspaningslagen. Tidningsutgivarna ser positivt på
förslagen, men noterar att frågan om källskydd och andra lagstadgade
tystnadsplikter inte uttryckligen nämns i de 15 punkterna.

Det är bra att prövning av vad FRA skall få lyssna på skall ske i
domstol och det är bra att all avlyssning kräver tillstånd av
domstolen. Tidningsutgivarna utgår från att det vid den närmare
utformningen av förslaget görs klart att domstolen inte kan ge
tillstånd till att avlyssna trafik till och från journalister,
advokater, präster och de andra yrkeskategorier med tystnadsplikt som
omnämns i 36 kapitlet 5 § rättegångsbalken.

Alma Kastlander
Webbredaktör/ Web Editor
Tidningsutgivarna/ Swedish Newspaper Publishers´Association

Tidningen i Skolan/ Newspaper in Education
Box 22500
SE-104 22 Stockholm
Tel + 46-8- 692 46 32
Fax + 46-8- 692 46 38
E-mail: alma.kastlander@tu.se
www.tu.se
www.tidningeniskolan.seTidningsutgivarna representerar ca 270 medieföretag i bransch- och
arbetsgivarfrågor.

De svenska dagstidningarna har en läsekrets som omfattar drygt 90
procent av den vuxna befolkningen.

Närmare 50 procent besöker tidningarnas sajter minst en gång i veckan.