TU, Tidningsutgivarna

TU Platsannonsindex Q3: Platsannonseringen fortsätter öka i morgonpressen

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 15:00 CET

Platsannonseringen i morgonpressen fortsätter öka kraftigt även under tredje kvartalet 2010. Jämfört med samma period 2009 ökar volymen för platsannonser med 48 procent i storstadsmorgonpressen och 43 procent i landsortsmorgonpressen.

I TU Platsannonsindex visas den kvartalsvisa utvecklingen under de senaste tre åren.

TU Platsannonsindex bygger på rapporterad annonsvolym från mer än 65 morgontidningar och det är stor spridning i resultaten mellan olika tidningar. Eftersom statistiken bygger på annonsvolym gör TU en jämförelse med ett index som mäter annonsintäkter (Åke Bergmans Mediatrender) och det råder ingen tvekan om att det sker en kraftig tillväxt i intäkter från platsannonsering för morgonpressen.

– Ökningen är ju mycket kraftig, men den sker från låga nivåer under 2009. Annonsörerna drog in den konjunkturkänsliga platsannonseringen direkt när konjunkturnedgången startade hösten 2008 och under 2009 minskade volymerna med uppemot 40 procent. Den återväxt vi nu ser i platsannonseringen sker dock snabbare än återväxten från konjunkturnedgången kring millennieskiftet, säger Fredrik Rogberg, analyschef på TU.

TU/Fredrik Rogberg, Analyschef, 070-957 40 32, fredrik.rogberg@tu.se

Ladda ner TU Platsannonsindex här. 225.14 Kb

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för en öppen demokrati.