TU, Tidningsutgivarna

TU Platsannonsindex – Q4 2009 & Helåret 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 14:37 CET

Platsannonsvolymen i morgonpressen inledde sin branta utförsbacke under hösten 2008 och minskade fortfarande under fjärde kvartalet 2009 med hela 22 procent. Sammantaget minskade platsannonsvolymen med 39 procent under helåret 2009. Storstadstidningarna har under hela nedgången, från och med andra kvartalet 2008, tappat mer i platsannonsvolym än landsortstidningarna. Under fjärde kvartalet 2009 tappade storstadstidningarna bara 9 procent, jämfört med landsortstidningarna som tappade 26 procent. Se pdf för graf.

TU Platsannonsindex bygger på rapportering från mer än 80 morgontidningar genom TU Annonsbarometer.

Annonseringen på textsidorna växer igen

Annonseringen på textsidorna står för mer än hälften av det totala annonsutrymmet i morgontidningarna och har inte minskat lika mycket som eftertextannonseringen. Grafen (se pdf) visar volymutvecklingen för platsannonsering, övrig eftertextannonsering och textsidesannonsering.

TU Annonsindex bygger på rapportering från mer än 80 morgontidningar genom TU Annonsbarometer.

– Av eftertextannonseringen är jobbannonser den i särklass mest konjunkturkänsliga annonskategorin. Den enskilt största förklaringsfaktorn för annonsfallet inom dagspressen förklaras av tappet inom eftertext och då främst jobbannonserna.

– Av den övriga eftertextannonseringen har motor tappat mest, men inte i nivå med tappet för jobbannonserna.

– Textsidesannonseringen växte däremot under sista kvartalet 2009 jämfört med föregående år och minskade bara med 4 procent under hela 2009.

– När konjunkturen vänder igen finns all anledning tro på en snabb återhämtning, säger Fredrik Rogberg, branschanalytiker på TU.

 


TU/Fredrik Rogberg, Branschanalytiker, 070-957 40 32, fredrik.rogberg@tu.se