TU, Tidningsutgivarna

TU:s styrelse enig om samgående med MIA

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 13:17 CEST

Idag den 29 april beslutade en enhällig styrelse för TU (Tidningsutgivarna) att föreslå årsmötet ett samgående mellan TU:s arbetsgivardel och Medie- & informationsarbetsgivarna (MIA).

 

Ett förslag om samgående kommer att presenteras för medlemmarna inför årsmötet som äger rum den 26 maj 2009. Målet i förslaget är att ett samgående mellan TU och MIA sker den 1 juli 2009.

Det finns flera skäl till att TU:s styrelse förespråkar ett samgående med MIA.

- Utvecklingen på mediemarknaden innebär att allt fler aktörer får gemensamma frågor där vi vill hitta nya samarbeten. Det gör mediebranschen starkare och öppnar för helt nya möjligheter. Det är också en styrka att en enhällig styrelse fattat detta beslut, säger Tomas Brunegård, ordförande i TU.

Ett samgående bedöms kunna resultera i en större och mer kostnadseffektiv arbetsgivarorganisation med tillgång till mer resurser, bredare kompetenser och därigenom bli en starkare förhandlingspart.

I dagsläget är TU både en bransch- och arbetsgivarorganisation. Om medlemmarna i TU beslutar om ett samgående med MIA innebär det en avknoppning av arbetsgivardelen från dagens TU. Målet är då att parallellt driva en renodlad branschorganisation, eftersom ett föränderligt medielandskap ökar behovet av att tydligare kunna driva branschspecifika frågor.

För mer information, kontakta:
Tomas Brunegård, styrelseordförande TU, tel: 0705-62 44 00
Anna Serner, vd TU, tel: 070-674 01 35