Myggfeber

Tuberkulosfallen ökar i Afrika

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 16:11 CEST

Flera afrikanska länder har haft en kraftig ökning av tuberkulosfallen de senaste åren. Sedan 1990 har antalet omkomna av sjukdomen i Sydafrika mer än fördubblats. Flera andra afrikanska länder har haft en liknande utveckling. Tuberkulos har även ökat i Sverige.

Bakteriesjukdomen tuberkulos (TBC) hör till en av världens mest spridda infektionssjukdomar. Fler än nio miljoner människor drabbas av aktiv tuberkulos varav minst två miljoner dör årligen. Störst problem med tuberkulos är i Afrika och Asien, men även flera andra länder har betydande problem.

Det mest drabbade landet i Afrika är Sierra Leone med hela 1 200 dödsfall per 100 000 invånare. Sydafrika har sedan 1990 haft en fördubbling av dödsfallen, och enligt den senaste statistiken avled 610 personer per 100 000 invånare.

Tuberkulos är inte bara ett problem i utvecklingsländer utan är även ett växande problem i Sverige. Enligt Smittskyddsinstitutet uppgår de svenska fallen till sex personer per 100 000 invånare under ett år. I Sverige anmäls över 500 fall årligen, utlandsfödda är överrepresenterade i statistiken. Det förekommer en inhemsk spridning och det finns även en resistensutveckling mot tuberkulosläkemedel. Det råder dessutom brist på medicin mot sjukdomen vilket kan innebära en risksituation för en möjlig epidemisk utveckling i Sverige.

Sannolikheten att drabbas av tuberkulos som resenär är generellt sett låg. I de länder med störst problem med tuberkulos finns uppskattningar att en procent kan drabbas, varav en av tio utvecklar sjukdomen. Det kan dröja lång tid innan de första symtomen uppenbaras från tillfället för smittan. Resenärer med långvarig hosta och som varit på besök i de mest utsatta länderna bör uppsöka läkare.

Problemländerna är framförallt: Sierra Leone, Djibouti, Sydafrika, Swaziland Kambodja, Kenya, Togo, Timor-Leste, Rwanda, Cote d´Ivore och Zimbabwe. En kraftig ökning av tuberkulosfallen förväntas ske i det översvämningsdrabbade Pakistan. Tuberkulos sprids via luften från en sjuk person som hostar på någon annan. Källa: myggfeber.se

 

För mer information om Tuberkulos besök: www.myggfeber.se

För ytterligare information:

Heikki Bengtsson, 0708-10 45 01 eller 013- 10 45 01

E-mail: hb@LL41.se

Web: www.myggfeber.se

Myggfeber.se är specialiserade på resesäkerhet och har som huvudsyfte att sprida nyheter och kunskaper om hur man kan förebygga risker kring hälsa och säkerhet inför utlandsresan. Travel Safety Ratings är en modell för riskanalys med fokus på den internationella resenären som är utvecklad av myggfeber. Använd gärna vårt material men ange källan: myggfeber.se