Stockholms Läns Landsting

Tuberkulossmittan i Bromma: Sammanfattning 30 september (LSF)

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 11:14 CEST

103 vuxna och 141 barn har testats för tbc. Av dessa bedöms idag 26 vuxna och 35 barn som sannolikt smittade. 1 vuxen och 20 barn behandlas för aktiv tuberkulossjukdom. Ingen av dessa är smittsam.


Hittills har 141 barn med anknytning till förskolan i Bromma testats för tbc. Av dem har idag 35 bedömts som sannolikt smittade. Ca 40 av de övriga barnen kommer att göra en uppföljande tuberkulintest under första två veckorna i oktober för att man säkert ska kunna konstatera att de inte är smittade. Nitton barn behandlas för tidig form av tuberkulos utan eller med lindriga symtom, ett barn hade mer utbredda förändringar. Samtliga beräknas tillfriskna utan bestående men. De smittade barnen som ej utvecklat sjukdom behandlas i förebyggande syfte för att inte insjukna i framtiden.
Femtioen personer som arbetat på den aktuella förskolan och närliggande förskolor har också testats för tbc. Av de 25 personer som haft nära och regelbunden kontakt med den tuberkulossjuke har elva bedömts som sannolikt smittade. Av de övriga hade åtta en tuberkulinreaktion, som kan tyda på smitta. En personal har insjuknat i en tidig, inte smittsam form av lungtuberkulos, övriga betraktas som friska.

Bland föräldrarna bedömdes 46 ha varit utsatta för smittrisk och testades med tuberkulintest. Sex bedöms som möjligen smittade, ingen är sjuk. Förebyggande behandling ges till de vuxna efter individuell bedömning av tbc specialist.

Av de som insjuknat har den ursprungliga patienten samt ytterligare en vuxen och ett barn sjukhusvårdats längre än ett dygn.

Den tuberkulosstam som varit orsaken till smittspridningen i Bromma de senaste veckorna har visat sig nedsatt känslighet mot ett av de vanliga tuberkulosläkemedlen (isoniazid) men är fullt behandlingsbar med övriga. Stammen är identifierad som den stam som tidigare svarat för smittspridning i Stockholm och vår bedömning är att den tuberkulossjuke som startade smittspridningen har blivit smittad i Sverige för några år sedan.

Smittspridning av tuberkulos kan enbart ske mellan vuxna eller från vuxna till barn och alltså ej mellan barn eller från barn till vuxna.

Snabb diagnos och adekvat behandling av den tuberkulossjuke samt noggrann smittspårning för att hitta nysmittade och eventuell smittkälla är de viktigaste åtgärderna för att minimera smittspridning och utveckling av nya fall av inhemsk tuberkulos.