Unionen

Tuffa arbetstidsvillkor orsakar sjukskrivningar

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 11:56 CET

Arbetstiden leder till sjukskrivningar på min arbetsplats.

På nästan alla arbetsplatser finns tjänstemän som jobbar övertid regelbundet trots att det är oförenligt med både lag och avtal. Få väljer eller har möjlighet att ta ut fyra veckors sammanhängande sommarsemester.

Det är bilden som ges av tjänstemännens arbetstidsvillkor i Unionens Arbetsmiljöbarometer som presenteras i dag.

37 procent av de 2 640 arbetsmiljöombud som svarat på enkäten säger att det förekommer sjukskrivningar kopplade till arbetstid på deras arbetsplats. 84 procent uppger att det finns tjänstemän som regelbundet arbetar övertid. Endast 14 procent säger att samtliga på arbetsplatsen tar ut fyra veckors sammanhängande sommarsemester, medan 84  procent anger att tjänstemännen antingen inte kan eller själva väljer att inte göra det.

Årets Arbetsmiljöbarometer är den femte i ordningen och visar som alla tidigare att många företag bryter mot arbetsmiljölagens krav på systematiskt arbetsmiljöarbete, som bland annat innebär att arbetsförhållanden ska undersökas regelbundet och riskbedömningar göras.

Det gäller inte minst arbetstidsaspekterna. Bara en tredjedel av företagen beaktar helt eller delvis arbetstidsfrågor i den årliga uppföljningen i arbetsmiljöarbetet. Vart fjärde arbetsmiljöombud svarar att det inte görs riskbedömningar vid arbetstidsmönster som innebär hälsorisker och ytterligare en fjärdedel att det bara görs när besvär redan har gjort sig påminda.

- Resultaten i Unionens Arbetsmiljöbarometer visar att mycket återstår att göra om vi ska kunna komma till rätta med arbetstidsvillkor som riskerar hälsan. Företagen måste ta sitt ansvar och använda de möjligheter lagen ger till att förebygga hälsorisker genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg.

Arbetstiden kommer därför att bli en av de absolut viktigaste frågorna för Unionen i nästa avtalsrörelse.

- Vi måste vara betydligt mer uppmärksamma på riskerna med att gränsen mellan arbete och privatliv alltmer suddas ut, när man är ständigt tillgänglig och alltid uppkopplad. Unionen vill därför att alla ska få möjlighet att regelbundet testa sin hälsa via företagshälsovården. Det ska också vara ett tillfälle att se över hela arbetssituationen, att anpassa och ta itu med arbetstider och krav på tillgänglighet som kan riskera hälsan, säger Cecilia Fahlberg.

Läs hela Unionens Arbetsmiljöbarometer på www.unionen.se

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Maria Mirsch Mobil: 070-668 90 42, maria.mirsch@unionen.se

Unionen - vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet