Naturvetarna

Tuffa villkor för djurskyddsinspektörerna drabbar tillsynen

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2014 10:27 CET

Just nu uppmärksammas djurskyddsinspektörernas viktiga arbete i Tv4:s nya serie med samma namn. Tyvärr är hot och våld vanliga inslag i deras vardag. Dessutom finns det flera brister i tillsynens organisation som påverkar inspektörernas arbetsmiljö negativt.

Enligt en rapport som Naturvetarna publicerade under 2013 finns det stora problem med tillsynen i Sverige.

– Så mycket som sjuttio procent av de tillfrågade djurskyddsinspektörerna svarar att de blivit utsatta för hot i sitt arbete. Det är en ohållbar situation när säkerheten för personalen inte kan tryggas, säger Kristofer Jervinge, utredare och ansvarig för rapporten på Naturvetarna.

Bristande resurser och att för stor del av djurskyddsinspektörernas tid går åt till administrativa uppgifter är också en del av problemet. Majoriteten lägger 60-80 procent av sin arbetstid på administration.

– Ofta finns det endast tid för inspektioner där det lämnats in anmälningar. Detta innebär att det förebyggande arbetet blir lidande och relationerna till djurägare tar skada, säger Kristofer Jervinge.

Hur tillsynen bedrivs på länsstyrelserna varierar kraftigt runt om i Sverige. Trovärdigheten för tillsynen tar skada när förutsägbarheten och likabehandlingen brister.

Naturvetarna tycker att tillsynen ska vara samordnad och likvärdig över hela landet. Verksamheten behöver dessutom drivas funktionellt och effektivt och det ska finnas utrymme för lärande. En statlig utredning bör tillsättas omgående för att se över tillsynens organisation.

Vi välkomnar även en dialog med länsstyrelsen som arbetsgivare och landsbygdsminister Eskil Erlandsson för att diskutera hur djurskyddsinspektörernas arbetsmiljö kan förbättras.


Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.