Världsnaturfonden WWF

Tuffare åtgärdsplan krävs för krisdrabbad ål

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 12:04 CEST

Ålen är i kris och nu återstår bara en procent av det ursprungliga beståndet. Forskarnas krav på omedelbara och kraftfulla åtgärder har inte gett resultat.

- Det behövs tuffare åtgärder. EU-kommissionens aktionsplan som nyligen presenterades är för svag och kommer knappast att rädda ålen, säger marinbiolog Inger Näslund på Världsnaturfonden WWF.

Ålen har minskat kraftigt sedan 1970-talet och idag återstår endast en spillra av det ursprungliga beståndet. Orsaken till den kraftiga minskningen är fortfarande oklar. En kombination av klimatförändringar, parasitangrepp, föroreningar, habitatförluster, vandringshinder och ett hårt fisketryck ligger troligen bakom. På senare år har fisketrycket på glasålen ökat kraftigt på grund av den lukrativa exportmarknaden till Asien. Ett kilo glasål kan idag kosta flera tusentals kronor. Ett annat problem är att många vuxna ålar fastnar i olika vandringshinder.

- Tusentals ålar hackas till fiskfärs i turbiner varje år. Vi måste återskapa de naturliga vattendragen så att ålen åter kan vandra fritt och återvända till Sargassohavet för att föröka sig, säger Stefan Nyström, ordförande för Sportfiskarna.

I början av oktober släppte EU-kommissionen sitt förslag till åtgärdsprogram för den hotade ålpopulationen i Europa. Målet är att 40 procent av de vuxna ålarna ska återvända för att para sig. Andra åtgärder som föreslås är ett 15-dagars fiskestopp varje månad, utvecklingen av nationella förvaltningsplaner, samt ökad utsättning av ål.

- Allt europeiskt ålfiske borde stängas så att både ungar och föräldrar får en chans att växa och fortplanta sig. Det är dessutom enda sättet att hindra den fortsatta exporten av glasål till Asien idag, säger Inger Näslund från WWF.

Hittills har EU: s medlemsländer satsat på att sätta ut glasål, från framför allt Frankrike och Spanien, i områden där den naturliga invandringen minskat kraftigt. Utsättningarna har gjort det möjligt att fortsätta fiska ål runt om i Europa.

Någon ordentlig utvärdering om vilken effekt utsättningarna haft på beståndet har inte gjorts.
Kritiska röster ifrågasätter om de utsatta ålarna ens kan hitta tillbaka till Sargassohavet.

Ålens osäkra framtid är temat för ett internationellt seminarium i Stockholm under torsdagen arrangerat av Fiskesekretariatet, Fiskeriverket och SFR.

För mer information, kontakta:
Inger Näslund, marinbiolog, WWF,
08-624 74 09, 070-105 30 57
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF,
624 74 03, 070-629 10 77
Håkan Carlstrand, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, 031-733 5850, 0705-12 76 49 Stefan Nyström, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund,
0708-44 88 75