Miljöpartiet Stockholms stad

Tuffare klimatmål för Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 14:38 CET

Miljöpartiet vill minska koldioxidutsläppen och föreslår tuffare mål och åtgärder för Stockholm. Det säger Yvonne Ruwaida i en kommentar till Stockholm stads åtgärdsplan för klimat och energi som presenterades idag.

Miljöpartiets mål är 2,0 ton växthusgaser /invånare till 2015 , den moderatledda majoritetens mål är 2,8 ton/ växthusgaser /invånare. Stockholmarnas klimatutsläpp från 1990 till 2015 bör minska med 63 % istället för 44 % som den moderatledda majoriteten föreslår.

- Stockholm ska bli en klimatsmart huvudstad och minska utsläppen till 2 ton per stockholmare 2015. Storstäderna som måste visa ledarskap och vara pådrivande. Omställningen skulle stärka Stockholms ekonomi och konkurrenskraft, skapa nya gröna jobb och dämpa arbetslösheten, säger Yvonne Ruwaida.
- Vi vill att Stockholm ska vara fossilbränslefritt 2030. Det är ett realistiskt mål om all uppvärmning med fossila bränslen i fastigheter upphörde. Där sviker den moderatledda majoriteten. Vi har även högre ambitionsnivå vad gäller att bygga ut kollektivtrafik och cykelvägar, säger Yvonne Ruwaida.

Miljöpartiets förslag till åtgärder: -Kraftigt utbyggd kollektivtrafik.
-Inte bygga Förbifart Stockholm.
-Upphöra med koleldningen i Värtan vilket ger en minskning med 500-600 tusen ton. -Parkeringspolitik för att styra mot bilsnål samhällsplanering.
-Samordnade godstransporter med hög fyllnadsgrad i fordonen.
-Utbyggnad av cykelvägar i hela staden.
-Utveckla förnybara energikällor som biogas och solceller.För kommentarer: Yvonne Ruwaida, (MP), oppositionsborgarråd, 0761-29 18 95.