Stockholms stad

Tuffare krav på städning vid återvinningsbehållare

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 18:00 CET

Trots att materialbolagens gröna återvinningsbehållare funnits över hela staden i många år är det fortfarande ett problem att de ofta är överfulla och området runtomkring upplevs som skräpigt. Nu tänker staden ställa tuffare krav på de ansvariga materialbolagen.

- Det är inte acceptabelt att vi efter så många år fortfarande har problem med tömningen och städningen av och vid återvinningsbehållarna. Det råder ingen tvekan om att detta är materialbolagens ansvar, det står klart och tydligt i det avtal som finns mellan staden och materialbolagen. Nu vill vi se en skärpning, annars får staden se över vilka sanktionsmöjligheter eller andra påtryckningsmedel som finns, säger renhållningsnämndens ordförande Yildiz Kafkas (mp).

En enig renhållningsnämnd beslutade i onsdags att ge renhållningsförvaltningen i uppdrag att börja se över vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att öka påtryckningsmöjligheterna gentemot materialbolagen.

- Det finns säkert åtgärder som materialbolagen önskar att staden vidtar för att underlätta deras arbete, men då måste man konkretisera dessa önskemål. Jag ska göra allt jag kan för att staden ska tillmötesgå materialbolagen, men ansvaret ligger i första hand hos dem själva, säger Yildiz Kafkas.


För mer information:

Yildiz Kafkas (mp)
Ordförande i renhållningsnämnden
Tel. 0708 - 26 80 31

Nicolas Heyum
Borgarrådssekreterare
Tel. 070 - 47 29 215

Till Miljöpartiets hemsida
http://www.mp.se/stockholmsstad

Miljö- och konsumentroteln, Mikael Sundström, Telefon: 08 - 508 29 611, 070 - 47 29 611