VSM Group Aktiebolag

Tuffare marknad för VSM Group

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2003 00:00 CEST

Omsättningen minskade med 20 procent (valutajusterat 10 procent) till 558 MSEK (700 MSEK).
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 50 MSEK (77 MSEK).
Ökad försäljning i de egna butikerna i USA.
Efter flera år med ökad försäljning minskade VSM Groups omsättning under perioden januari-mars 2003 med 20 procent till 558 MSEK (700 MSEK) jämfört med motsvarande period året innan.

De främsta orsakerna till nedgången var dollarfallet och osäkerheten på koncernens huvudmarknad, USA, där många kunder, i skuggan av konjunkturrapporter och Irakkrig, valde att skjuta sina köpbeslut på framtiden. Nedgången i USA uppgick till 28 procent (12 procent i lokal valuta), men tycks inte ha påverkat VSM Groups marknadsandelar.

– Vi måste komma ihåg att första kvartalet 2002 var exceptionellt starkt i USA med en uppgång på 49 procent jämfört med året innan. Jämfört med första kvartalet 2001 har försäljningen i år ökat med 27 procent. Det är därför lite svårt att tolka den verkliga marknadsutvecklingen, särskilt som försäljningen i våra egna butiker ökat med 2 procent, säger Svante Runnquist, vd för VSM Group och tillägger:

– Vi har dock beslutat att redan nu vidtaga åtgärder för att minska omkostnaderna inom hela koncernen med vårt SMART-program som lanserades i februari.

Den fallande dollarkursen, med minskade intäkter som följd, slår inte igenom fullt ut på resultatet, eftersom stora delar av nettoflödet i amerikanska dollar valutasäkrats.

– Vi tror dock att vi gör klokt i att redan nu börja anpassa oss till en varaktigt lägre dollarkurs, säger Svante Runnquist.

Omsättningen minskade även i Norden och Västeuropa, men ökade i marknadsområdet "Övriga marknader" som bland annat omfattar Australien.

– Samtidigt bedömer vi att intresset för kreativ sömnad fortsätter att växa världen över. Det märker vi bland annat på det ökade intresset från media samt på att allt fler deltar i våra utbildningsaktiviteter, säger Svante Runnquist.

Resultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar uppgick till 50 MSEK (77 MSEK) och efter avskrivningar på immateriella tillgångar till 34 MSEK (66) för årets första kvartal. Det operativa kassaflödet uppgick för perioden till –3 MSEK (106), främst på grund av en ökad lagerbindning, vilket bland annat resulterade i att nettoskuldsättningen ökade med 41 MSEK till 1 005 MSEK.

– Vi ser med spänning fram emot hur de nya produktlanseringarna för Husqvarna Viking och Pfaff, som genomförs under andra och tredje kvartalet, kommer att påverka försäljningen – särskilt i USA, säger Svante Runnquist.

Nyckeltal (belopp i MSEK)

Januari-mars
2003 2002
Nettoomsättning 558 700
Rörelseresultat för
avskrivning på
immateriella poster
(EBITA) 50 77
Rörelseresultat (EBIT) 34 66
Operativt kassaflöde -3 106


VSM Group AB
561 84 Huskvarna
Tel: 036-14 60 00 (växel)


KONTAKTPERSONER

Svante Runnquist
Vd
Tel: 036-14 65 82

Gunnar Vidén
Ekonomichef
Tel: 036-14 72 47


Bilder för fri publicering kan laddas ned från vårt pressrum på www.vsmgroup.com

Där finns också övrig pressinformation.

VSM Group AB, tidigare Viking Sewing Machines AB, utvecklar, producerar, marknadsför och säljer hemsymaskiner och tillbehör som ger konsumenterna världen över möjlighet att uppleva glädjen med kreativ sömnad; med sina globala varumärken Husqvarna Viking och Pfaff är företaget en av världens ledande aktörer i branschen. Årligen säljs cirka 600 000 symaskiner motsvarande en omsättning på drygt 2,8 miljarder SEK. Koncernen har drygt 2 200 anställda varav 550 i Sverige. Företaget är certifierat enligt de internationella kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och ISO 14001. Läs gärna mer på www.vsmgroup.com