Säljarnas

Tuffare  tider  leder  till  fler  arbetsrättsliga  tvister

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2011 23:38 CET

Lågkonjunkturen leder till ökad arbetsbrist och fler uppsägningar. Det blir även vanligare att anställda sägs upp på grund av personliga skäl, exempelvis att de inte har uppfyllt budgetmålen. Sämre tider leder också till fler fall av kvalificerad mobbing och diskriminering på arbetsplatsen. Dessutom blir det allt vanligare med plötsliga och ensidiga avtalsändringar trots att det är ett brott mot MBL. Det visar data från juristerna på yrkesförbundet Säljarnas.

Enligt många av de arbetsrättsliga lagarna är det inte möjligt för en arbetsgivare och arbetstagare att avtala om regler som medför att en arbetstagare får sämre rättigheter än vad som gäller enligt lagen. Men det finns flera arbetsrättsliga områden som kan vara svårtolkade och därför har Säljarnas en juristjour som är öppen dagligen mellan 9.00 - 16.00.

 

-       Under det senaste året har vi tagit emot cirka 700 konsultationsbrev och motpartsärenden. Härtill kommer minst lika många telefonkonsultationer. Under lågkonjunkturen har vi bland annat sett att antalet uppsägningar och även avsked ökar, det förekommer fler fall av kvalificerad mobbing och diskriminering på arbetsplatsen och det görs plötsliga och ensidiga avtalsändringar trots att det är ett brott MBL. Även för förbundets medlemsgrupp egna företagare och handelsagenter har tiderna blivit tuffare med ökad utsatthet och fler tvister, säger Albert Malmberg, förbundsjurist för Säljarnas.

 

Tio vanligaste frågorna under 2011

Merparten av de konsultationer som handläggs av Säljarnas jurister har lett till framgång i något avseende. Den samlade årsstatistiken från Säljarnas jurister visar också att den så kallade förbättringsprocenten är väldigt hög, det vill säga att medlemmen når ett klart bättre läge med en avtalsrådgivning eller förhandling vid uppsägning än denne annars skulle ha gjort.  Under året har ett stort antal fall gått vidare till domstolsprövning, i ett fall har Arbetsdomstolen efter beviljat prövningstillstånd utdömt i princip full utdelning för den utsatta medlemmen.

De tio vanligaste områdena för konsultation under 2011:

  1. Arbetsbristuppsägningar och omreglering av anställningsvillkor
  2. Granskning och rådgivning av anställnings - och agentavtal som medlem skall ingå
  3. Frågor rörande egen uppsägning, uppsägningstider och lojalitet under uppsägningstid samt tillämpning av konkurrensklausuler
  4. Bilfrågor om användning av egen bil och tjänstebil
  5. Lönerådgivning och lönekrav, provisionstvister samt felaktiga löneavdrag
  6. Semester, föräldraledighet och annan ledighet
  7. Arbetstid och övertidsersättning för säljare  
  8. Uppsägningar på grund av personliga skäl (till exempel samarbetsproblem, dåliga säljresultat, undermålig rapportering)    
  9. Mobbning och diskriminering
  10. Avgångsvederlag för handelsagenter

Presskontakter

 Lennart Svahn, Förbundsordförande

Telefon: 072-726 63 53

Mailadress: lennart.svahn@saljarnas.com

 

Albert Malmberg, Förbundsjurist

Telefon: 08-617 02 12 eller 070-790 32 12

Mailadress: albert.malmberg@saljarnas.comlennart.svahn@saljarnas.com

 

Marina Mickelsson, Marknadsansvarig

Telefon: 08-617 02 13 eller 070-397 4972

Mailadress: marina.mickelsson@saljarnas.com

 

Fakta om yrkesförbundet Säljarnas  

Säljarnas är ett politiskt oberoende yrkesförbund med fackliga rättigheter för alla som arbetar med försäljning eller marknadsföring, såväl anställda som egenföretagare.  Förbundet är specialiserade på villkor, avtal och frågor som gäller just dessa yrkesgrupper. Säljarnas arbetar aktivt för att hjälpa och utveckla medlemmarna i deras yrkesroller. Förbundets mål är att flytta fram säljarnas och marknadsförarnas positioner i samhället.