Workmint AB

Tufft för personalchefer att hitta rätt i rekryteringsdjungeln

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2011 12:05 CEST

Antalet rekryterings-­‐ och bemanningsbolag  är stort och seriositeten inte alltid den högsta. Situationen kan vara jobbig för en personalchef som ska rekrytera, särskilt om han eller hon är ny i rollen. Hur vet man vilken leverantör som är professionell och arbetar med vetenskapliga metoder?  

Rekryteringar kan ta tid och upplevas krångliga. När platsannonsen publiceras börjar telefonen att ringa hos arbetsgivaren. Det är inte bara arbetssökande som hör av sig, utan även företag som erbjuder hjälp med rekryteringar. De jobbar efter olika strategier, inriktar sig mot olika nischer – och är mer eller mindre professionella.  

 Johan Berggårdh, VD Addedo har rekryterat personal. Utifrån sina erfarenheter vittnar han om att branschen är tämligen snårig: – Det finns många aktörer på rekryteringsmarknaden och det är svårt att veta vilka som är bäst lämpade för just vårt rekryteringsuppdrag, säger han.

 En felrekrytering kan bli kostsam. Workmint som är en marknadsplats och CV-­‐databas för rekryteringsbranschen kommer i kontakt med många personalchefer/arbetsgivare som vill ha hjälp med rekryteringar. Utifrån detta behov har en ny demandtjänst skapats.

  Vi är glada över att kunna lansera tjänsten efterfrågan varit stor. Syftet är att effektivisera och underlätta rekryteringsprocesserna för personalchefer. Alla inblandade parter vinner på det här. Personalcheferna hittar rätt kompetens snabbare och rekryterings-­‐ och bemanningsbolagen  får nya uppdrag, säger Workmints VD, Boontariga Pipatanangura.

 Arbetsgivare anmäler sitt rekryteringsbehov  på workmint.com. De specificerar vilken kompetens som eftersöks, hur stor del av anställningsprocessen  de vill ha hjälp med och vad budgeten ligger på. Förfrågan går ut till ett stort antal kvalificerade rekryterings-­‐ och bemanningsbolag.  Vi hjälper till att hitta den leverentör som passar bäst för uppdraget. Workmint står som garant för att leverantören är seriös och kan ge referenser och omdömen.  

 Ann-­‐Christin Tumlin, Testhuset, Stockholm är en av rekryteringskonsulterna som fått demanduppdrag:  

Det r känns välbehövligt i vår bransch. Det är en bra lösning för företag som vill ha hjälp med rekryteringsfrågor  och snabbt få in offerter från flera rekryteringsföretag.  För oss rekryterare är det en möjlighet att få uppdrag från företag som annars aldrig hade hittat fram till oss.

 Med hjälp av tjänsten kan arbetsgivare kartlägga och jämföra aktörer. Samtidigt är det ett nytt sätt för rekryteterings-­‐ och bemanningsföretag  att få uppdrag på. Johan Berggårdh har provat att rekrytera med Workmints hjälp.

  Vi fick offerter från ett antal lämpliga rekryteringsbolag.  Vi valde att gå vidare med en av dem och är nöjda. Vi sparade tid och energi och jag kan tänka mig att använda tjänsten vid fler rekryteringar. En ytterligare positiv effekt var att vi slapp alla telefonsamtal från andra annonssäljare som vi fick när vi annonserade själva tidigare.

 

För ytterligare information om Workmint kontakta:  

Boontariga Pipatanangura, VD Workmint, Tel: +46 73 546 06 46  E-­‐post: boontariga@workmint.com  

Presskontakt: press@workmint.com, facebook.com/workmint, twitter.com/workmint

 

Workmint

Workmint är en marknadsplats och en databas för aktörer i rekryteringsbranschen och deras kandidater.

Via Workmint gör rekryterare sina CV:n tillgängliga för andra rekryterare som därmed snabbare och effektivare hittar lämpliga kandidater till sina uppdrag. Workmint det möjligt för rekryterings-, bemannings-, search- och headhunting-bolag att generera ny affärsnytta på outnyttjade CV:n och rekryteringsaktiviteter. Workmint rankar CV:n efter uppdatering, kvalifikationer och framtidsplaner – www.workmint.com.

Boontariga Pipatanangura blev med  Workmint utnämnd till en av årets hetaste entreprenörer 2009 av Internetworld.

Bakom Workmint står bland annat Daniel Kaplan – Grundare till Internetbaserade marknadsplatser som Tradera, Booli och Loanland.

Workmint är en del av Firm Factory Network – www.firmfactory.com.