Pyramid Communication

Tufft kvartal, men all-time high i orderstock

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 10:00 CEST

PRESSRELEASE, 24 AUGUSTI 2012


Rapport, 2a kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen var MNOK 120,3 (MNOK 148,7) under kvartalet, vilket är 19% lägre än samma period föregående år.
  • Resultatet före skatt uppgick till MNOK 3,3 (MNOK 7,9) för andra kvartalet.
  • Under kvartalet fick gruppen en rekordorder på MNOK 40-50 från kinesiska Qinghai Salt Lake Magnesium Industry. Leveranser startar i december och sker löpande under ett år.
  • Orderstocken per 30 juni är all-time high.

Egil Friestad, CEO:

– Andra kvartalet 2012 blev tufft för Borgestad Industries. Omsättningen minskade med 19%, vilket huvudsakligen är kopplat till osäkerheten inom den globala cementindustrin. Industrin har drabbats hårt av den ekonomiska turbulensen med minskat byggande följd, vilket direkt påverkar Cement som är vårt största segment. Övriga segment visar motsvarande intäkter som under motsvarande period föregående år.

– Den minskade omsättningen för Cement och den försvagade Euron har också pressat resultatet till MNOK 3,3 under kvartalet. Glädjande nog håller vi trots detta uppe bruttomarginalen till goda 24,7% framför allt tack vare stort fokus på kostnadskontroll.

– Under kvartalet fick gruppen, via dotterbolaget Borgestad Fabrikker, en stororder på eldfast material från Qinghai Salt Lake Magnesium Industry för nybyggnation av en magnesium-fabrik i Kina. Ordervärdet är 40-50 MNOK och är den största ordern i Borgestads historia. Ordern kommer att börja produceras under hösten och levereras löpande från december.

– Storordern och en allmänt god orderingång under kvartalet gör att vi per 30 juni har en rekordstor orderstock.

Delårsrapporten kan laddas ner på www.borgestadindustries.no

 

För mer information kontakta:

CEO Egil Friestad, tel +46 705 746622, egil.friestad@hoganasbjuf.se

CFO Lars Swerre, tel +46 706 211721, lars.swerre@hoganasbjuf.se

Borgestad Industries är en av världens ledande leverantörer av eldfasta lösningar och produkter med kunder i över 60 länder. Verksamheten bedrivs genom sex kända varumärken: Höganäs Bjuf, Borgestad Fabrikker, J.H Bjørklund, T Knutsson, GL Contracting och Macon. Koncernens operativa huvudkontor finns i Bjuv.