Tulikivi

Tulikivi lanserar Green - ett intelligent, energisnålt och miljövänligt sortiment

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 08:00 CEST

I höst lanserar finska företaget Tulikivi det miljövänliga produktsortimentet Green. Först ut är två system som har utvecklats för att förlänga värmespridningen, optimera förbränningen och göra eldstäderna mer lätthanterliga för användaren. Det ena systemet drivs med ved eller med pellets, det andra är ett elektroniskt förbränningssystem.

Tulikivis eldstäder är tillverkade i täljsten som till följd av sin värmealstrande förmåga ger långvarig värme även efter det att brasan har släckts. En brasa som har brunnit två till fyra timmar sprider värme i bostaden i upp till 36 timmar. Eldstäderna har hög energiprestanda, låga utsläpp av koldioxid (under 0,1 procent) och en ren förbränning. Ren förbränning minimerar mängden rök eftersom den största delen av gaserna och partiklarna i röken omvandlas till värme.

Om Green P10:

Green-systemet P10 är nya eldstadshybrider som eldas med ved eller med pellets. Användaren behöver inte justera luftintaget eller röra om i brasan eftersom eldstaden är konstruerad så att luften sprids jämt och konstant över bränslet. Pellets av olika storlekar kan användas och en omgång bränsle ger upp till ett dygns värme.

Användare av en Tulikivi värmelagrande eldstad i grupp 2 kan installera ett pelletsgaller som tillval.*

Om Green C10:

Det elektroniska kontrollsystemet Green C10 optimerar förbränningen och är därmed både energisnålt och miljövänligt. Systemet signalerar, visuellt och/eller med ljud, när brasan kan släckas, när det behövs mer ved eller när det är risk för överhettning. Luftintaget styrs automatiskt och stängs av då eldningen avslutas. Värmen hålls då kvar i huset istället för att försvinna ut genom skorstenen. Systemet anger även hur mycket värme som finns lagrad samt spridningen av den.

Användningen av Green-sortimentet är skonsamt för miljön. Det beräknade koldioxidavtrycket visar att koldioxidskulden för en Tulikivi eldstad kompenseras på ett år om konsumenten använder sin eldstad istället för elvärme.

*Kontakta din återförsäljare för mer information om tillval eller om du inte vet vilken grupp din eldstad tillhör.

Hela Tulikivis sortiment finns på www.tulikivi.com

Tulikivi-koncernen består av det börsnoterade familjeföretaget Tulikivi Oyj och dess dotterbolag och är världens största tillverkare av värmelagrande eldstäder. Koncernen är känd för sina Tulikivi täljstensugnar, Kermansavi ugnar, naturstensprodukter samt brukskeramik. Koncernens omsättning är cirka 53 miljoner euro, varav exporten står för ungefär hälften. Koncernen har sex produktionsanläggningar och cirka 500 anställda.