Tullverket

Tullverket hoppas på vit jul - utan svart sprit

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 14:45 CET

Tullverkets beslag av sprit ser 2010 ut att bli det högsta på flera år, och med stundande högtider i december riskerar siffran att skjuta i höjden ytterligare.


– Men vår förhoppning är självklart att utvecklingen ska vända, säger Sune Rydén, Tullverkets nationella specialist på alkoholfrågor.

Under perioden januari till och med oktober i år beslagtog Tullverket 72.787 liter sprit, vilket är 30.000 liter mer än under motsvarande period 2009. Detta trots att antalet beslagstillfällen inte blivit fler.

– Ökningen beror främst på att vi gjort en del riktigt stora beslag, där organiserade nätverk ligger bakom smugglingen. Men vi har även en strid ström av privatpersoner som stoppas när de försöker ta in alkohol i volymer som vida överstiger riktvärdena, säger Sune Rydén.

Även beslagen av starköl har ökat – under årets tio första månader tog Tullverket drygt 300.000 liter i beslag, jämfört med 265.000 2009. Däremot har beslagen av vin minskat, från 57.000 liter till 43.000 liter. Utöver dessa beslag har Tullverket omhändertagit 38.000 liter alkohol som köpts via Internet och transporterats till Sverige från ett annat EU-land.

– För Internethandeln gäller andra regler än om du själv för med dig alkoholen över gränsen. Det är visserligen tillåtet att som privatperson köpa alkohol via nätet från ett annat EU-land, men det många inte har förstått är att införseln alltid ska anmälas till Skatteverket och att det ska betalas svensk alkoholskatt på det man köper. Skatten ska dessutom betalas in i förväg till Skatteverket, förklarar Sune Rydén.

Handlar det om ren distansförsäljning, där säljaren ordnar med transporten, är det säljaren som är skyldig att betala in skatten. Kommer däremot alkoholen till Sverige med hjälp av en oberoende mellanhand (exempelvis granne eller vän) eller genom yrkesmässig transport ligger ansvaret på dig som köpare.

– Problemet är att det inte alltid är så lätt att förstå vem det egentligen är som ansvarar för skatteinbetalningen. Men framgår det inte tydligt på webbplatsen att priset på varan inkluderar svensk alkoholskatt och att säljaren står för transporten fram till din dörr så ligger ansvaret förmodligen på dig som köpare.

– Ett gott råd är därför att alltid kolla upp vad som gäller innan du gör en beställning. Annars riskerar du inte bara att få dina kluckande paket omhändertagna av Tullverket, utan du kan dessutom bli misstänkt för olovlig förflyttning av punktskattepliktig vara – något som kan ge böter eller fängelse – samt få betala ett särskilt transportillägg utöver alkoholskatten, säger Sune Rydén.

För mer information, kontakta:
Sune Rydén, Nationell specialist, Tullverket, 031-63 38 11
Tullverkets presstjänst 0771-450 590

Läs mer om reglerna vid näthandel med alkohol:
www.skatteverket.se
www.tullverket.se