Tullverket

Tullverket och Jordbruksverket varnar för handel med insmugglade hundvalpar

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:03 CEST

I mitten av mars stoppade Tullverket ytterligare ett försök att smuggla in hundvalpar till Sverige. De nio hundvalparna, som redan vid ankomsten till Sverige fanns utannonserade på Internet, var i så dålig kondition att Jordbruksverkets veterinär tvingades fatta beslut om direkt avlivning. Nu uppmanar Tullverket och Jordbruksverket personer som funderar på att köpa hund att vara noggranna med att kontrollera hundarnas ursprung samt att de har rätt dokumentation.

De senaste åren har Tullverket stoppat flera transporter av hundvalpar som skulle tas in illegalt i landet i syfte att säljas till privatpersoner. Försäljningen av insmugglade hundvalpar sker ofta via Internet och de privatpersoner som köper dessa hundsvalpar stödjer, oftast ovetandes, en omfattande kriminell verksamhet. I det aktuella ärendet från mars fanns redan tre annonser utlagda på Internet då införseln av hundvalparna stoppades av Tullverket. Försäljningspriset var satt till 12 000 kr, vilket hade givit en förtjänst på ca 10 000 kr per hund.

Insmugglade hundar är en smittorisk
Hundarna hämtas i länder där priserna är betydligt lägre än i Sverige. Smugglingen medför ofta att hundvalparna separeras för tidigt från sin mamma samt att hundvalparna tvingas utstå både tuffa och långa transporter. De är sällan vaccinerade och avmaskade, vilket innebär att de på flera sätt har fått en mycket dålig start i livet och därför är ett dåligt val för den som vill köpa en frisk och trevlig hund. Viktigast av allt är dock att obehandlade djur också kan bära rabiesvirus och dvärgbandmask. Båda ger dödliga sjukdomar som både kan drabba ägaren med familj och sprida sig och utgöra ett samhällshot.

När illegalt införda hundar upptäcks av Tullverkets gränsskyddspersonal tillkallas alltid en veterinär från Jordbruksverket. Veterinären undersöker djuren och meddelar resultatet till Jordbruksverket. När organiserad smuggling avslöjas vid gränsen avlivas djuren omgående på grund av smittrisker och för att andra alternativ inte är lämpliga - valpar ska exempelvis inte karantänieras.

Att tänka på vid köp av hundvalp
Den som vill köpa en svensk hundvalp ska alltid begära köpehandlingar. I handlingarna ska det framgå var hunden kommer ifrån, vem som säljer den samt att hunden är besiktigad av veterinär, grundvaccinerad och frisk. Man bör också kräva att få besöka modertiken i dess hemmiljö för att försäkra sig om att det rör sig om en svensk uppfödning. Hundar över fyra månader ska vara ID-märkta. Rashundar ska levereras med stamtavla. Den som vill köpa en utlandsfödd importerad hund bör själv skaffa sig kontakten med uppfödaren i utlandet för att försäkra sig om att allt går rätt till. De svenska rasklubbarna kan vanligen hjälpa till.

Mer information finns på www.sjv.se

Kontaktperson på Tullverket: Jonas Karlsson, sakkunnig Brottsbekämpningsstaben, 08-405 03 59
Kontaktperson på Jordbruksverket: Maria Cedersmyg, enheten för sällskapsdjur, 036-15 50 19
Tullverkets presstjänst: 0771-450 590


Tullverkets och Jordbruksverkets ansvarsområden:

Jordbruksverket är den myndighet som ansvarar för en god djurhälsa, genom att bland annat begränsa och förebygga smittsamma djursjukdomar. Jordbruksverket fattar beslut om vad som ska ske med djur som smugglats in (förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m, samt lagen (2006:806) resp. förordningen (2006:815) om provtagning på djur mm). Då Jordbruksverket får in uppgifter om en hund eller katt som kommit in i landet utan att uppfylla alla införselkrav fattar Jordbruksverket beslut om lämpliga skyddsåtgärder, t.ex.:
. Hälsokontroll (om djuret inte varit på klinik)
. Avmaskning (om djuret inte blivit avmaskat)
. Hemisolering av djur från länder med låg rabiesrisk
. Karantän eller avlivning av djur från länder med hög rabiesrisk.

Tullverket utför den praktiska kontrollen av att införselbestämmelserna för djur efterlevs. Tullverket utreder även uppgifter om smuggling som kommer in från Jordbruksverket och allmänheten. Om brottsmisstanke finns lämnas åtalsanmälan till allmän åklagare och fällande dom ger böter eller fängelse.