Tullverket

Tullverket skärper bevakningen av flygtrafiken efter utbrott av fågelinfluensa

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 13:18 CEST

Med anledning av utbrott av fågelinfluensa i Turkiet och Rumänien har Tullverket skärpt bevakningen på Arlanda, Landvetter och Sturup samt på flygplatserna i Norrköping, Luleå, Sundsvall, Visby och Östersund.

På dessa flygplatser finns antingen direktflyg eller chartertrafik från Turkiet. På flera av flygplatserna kommer flygningarna från Turkiet att säsongsmässigt upphöra under senhösten. I nuläget finns däremot inga direktflyg från Rumänien till Sverige.

Tullverket ökar sina kontroller på dessa platser för att förhindra att levande fjäderfän, fågelkött, fågelprodukter i livsmedel, ägg och fjädrar förs in landet. Samma restriktioner som nu gäller för Rumänien och Turkiet gäller sedan tidigare för ett flertal länder där fågelinfluensa konstaterats, bland annat i Sydostasien. Vilka länder som införselrestriktionerna gäller för framgår av Tullverkets webbplats: tullverket.se/privatpersoner

Eventuella beslut om att utöka införselförbudet av fåglar och fågelprodukter till fler länder än idag, fattas av EU-kommissionen. Jordbruksverket har att ansvara för riskbedömningar kring spridning av fågelinfluensa och för att föreslå lämpliga åtgärder med anledning av EU-kommissionens beslut. Tullverket och Jordbruksverket har därför ett nära samarbete för att löpande följa upp situationen och gemensamt överväga vilka åtgärder som är lämpliga att vidta.


För mer information kontakta: Tomas Blixt, Tullverkets flygkontroll ; 08-456 66 25 eller 073-035 66 07
Jonas Karlsson; Tullverkets brottsbekämpningsstab; 08- 405 03 59 eller 070-211 13 85


Tullverkets uppgift är att skydda liv och hälsa genom att förhindra införsel av otillåtna preparat och produkter. Tullverket samlar också in lagstadgade skatter och avgifter när företag och privatpersoner handlar med utlandet. Antalet anställda är 2200.