Logica CMG (wm-data)

Tullverket väljer WM-data som ny leverantör av elektronisk mottagningstjänst

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 08:38 CEST

Tullverket har genomfört en ny upphandling avseende en elektronisk mottagningstjänst för Tullverkets EDI-system (EDI - Electronic Data Interchange). Mottagningstjänsten gör det möjligt för import-, export- och speditionsföretag att hantera och sända in sina tulldeklarationer via elektroniska dokument. Som leverantör valde Tullverket WM-data som genom uppdraget ska ansvara för utveckling och leverans av tjänsten. Avtalet är tecknat på fyra år med option på förlängning för ytterligare två år. Ordervärdet uppgår initialt till ca 24 MSEK.

Tullverket har kommit långt i utvecklingen av tjänster som stödjer elektronisk informationshantering och utväxling av affärsdokument. Tullverkets EDI-plattform etablerades redan för tio år sedan. En viktig förutsättning för EDI- systemet var att företagen skulle kunna sända in sina tulldeklarationer elektroniskt. Idag är Tullverkets EDI-system ett av Europas största och mest automatiserade tullsystem med över 1 000 anslutna företag och närmare 90% av alla tulldeklarationer i Sverige sänds som elektroniska dokument.

- Näringslivet ställer höga krav på god tillgänglighet och snabba behandlingstider, säger Bengt Wiklund IT-chef på Tullverket. Mottagningsfunktionen för kommunikationen med Tullverkets EDI-system är därför mycket viktigt för svenskt näringsliv och därmed också för oss på Tullverket. Den lösning som WM-data presenterade visar just på de kvalitéer som behövs för att möta dessa krav.

WM-data ska genom uppdraget ansvara för utveckling och förvaltning av mottagningsfunktionen och säkerställa att elektroniska dokument förmedlas korrekt från uppgiftslämnare till Tullverkets system och tvärtom. Systemet är i drift 24 timmar om dygnet och hanterar idag ca 8 400 meddelanden per timme och ca 80 000 meddelanden per dygn.

- Tullverket är en av de största EDI-aktörerna i Sverige och kommunicerar elektroniskt med många stora import-, export- och speditionsföretag. Projektet med Tullverket är mycket spännande och därtill ett viktigt uppdrag för WM-data, säger Leif Forsman, kundansvarig på WM-data. Vi erbjuder företag och organisationer att ta del av vår samlade kompetens inom eBusiness och gardera sig för framtidens krav på elektroniska funktioner och lösningar. Många företag som har anslutit sig till vår EDI tjänst ser en kostnadseffektivitet i att dela på investeringar och dra nytta av de stordriftsfördelar som uppkommer i samband med stora transaktionsvolymer.

WM-data eBusiness Services erbjuder också ett flertal värdeadderande tjänster som enkelt kan köpas av företag och organisationer som snabbt vill komma igång med elektroniska affärer.

För ytterligare information kontakta:
Leif Forsman, kundansvarig WM-data, mobtfn: 0733-98 38 02,
e-post: leif.forsman@wmdata.se
Bengt Wiklund, IT-chef Tullverket, tfn: 0920-25 96 01, mobtfn: 070-672 5301, e-post: bengt.wiklund@tullverket.se Jan E Larsson, sälj- och marknadsansvarig inom WM-data,
mobtfn: 0733-98 38 48,
e-post: jan.e.larsson@wmdata.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är drygt 6 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se