Tullverket

Tullverkets beslag sparar samhället miljarder

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 10:12 CEST


Tullverkets beslagstatistik för första halvåret 2009 visar en fortsatt ökning av den så kallade samhällsnyttan. De beslag som Tullverket gjort av bland annat narkotika, alkohol och tobak har under årets första sex månader sparat samhället 2,2 miljarder kronor.

Statistiken visar att beslagen av amfetamin och metamfetamin har fördubblats mot samma period förra året. Även beslagen av dopningspreparat och cannabisharts ökar. Hittills i år har Tullverket beslagtagit 206 kilo amfetamin och metamfetamin. Det är dubbelt så mycket som under samma period 2008. Metamfetamin liknar amfetamin men är kraftfullare och mera beroendeframkallande. Tillvänjningen är snabbare och ruset varar längre.
Beslagen av cannabisharts har ökat från 342 kilo första halvåret 2008 till nästan 390 kilo i år. Antalet beslag av dopningspreparat i tablettform är tre gånger som stort som förra året. Tullverket möter smugglingen med förändrade arbetsmetoder och ökad samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter. Stort fokus ligger på arbetet med riskanalys och underrättelse.
- Med en ny nationell enhet tar vi ett samlat grepp mot den här typen av grov och ofta organiserad brottslighet. Vi får ett mer träffsäkert selekteringsarbete och därmed ett bättre underlag för våra prioriteringar, säger generaltulldirektör Karin Starrin.

Målet för Tullverkets brottsbekämpning är att prestera ett resultat som är dubbelt så bra år 2012 jämfört med 2007, mätt i så kallad samhällsnytta.
- Vi har kommit en bra bit på vägen, och med de åtgärder vi nu vidtar för att utveckla och ominrikta verksamheten kan vi vara på rätt plats, med rätt bemanning och med rätt kompetens, säger Karin Starrin.

Under första halvåret i år har Tullverket sparat samhället över 2 miljarder kronor i samhällsnytta och internationell samhällsnytta. Samhällsnyttan är en beräkningsmodell som visar nyttan av Tullverkets brottsbekämpande arbete, det vill säga värdet motsvarande de kostnader som Tullverket besparar samhället genom att hindra att illegala varor i form av narkotika, alkohol- och tobaksvaror kommer ut i vårt samhälle. Den internationella samhällsnyttan är en motsvarande beräkningsmodell för de kostnader som besparas samhället, om de illegala varorna förts in i Sverige, genom de beslag som görs före den svenska gränsen tack vara Tullverkets underrättelsearbete och samverkan med andra länders tull- och polismyndigheter.

För mer information:
Anette Malmberg, Tullverkets Kommunikationschef, 08-405 00 30

För bilder:
Tullverkets presstjänst 0771-450 590

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd.

Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 200 anställda. Generaltulldirektör är Karin Starrin.