Landstinget i Värmland

Tumörsjuka ska få den bästa medicinen- trots kostnadsökningar

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 14:34 CET

De nya tumörmediciner som de närmaste åren kommer ut på marknaden innebär höjd livskvalitet för personer med tumörsjukdomar, men cancersjukvården står inför ekonomiskt tuffa år då de nya medicinerna innebär kraftigt ökade kostnader.

- Vi har ett stort problem eftersom kostnadsökningen för tumörmediciner är 20-30 procent de närmaste åren och medicinerna blir bara dyrare och dyrare. Det säger Mats Ahlberg som är länsverksamhetschef för onkologin inom Landstinget i Värmland.

Förra året kostade tumörmedicinerna inom Landstinget i Värmland 17,5 miljoner kronor, medan prognosen för i år är 22 miljoner kronor, enligt Mats Ahlberg.

Högre livskvalitet
- Det är positivt med de nya medicinerna eftersom de förlänger livet för nya grupper som är sjuka och de får en klart förhöjd livskvalitet, men just nu är vi inne i en kraftig spiral av ökade kostnader.

En orsak till kostnadsökningen är att när en ny medicin kommer ut på marknaden så tar det tio år innan patentet löper ut och andra företag kan börja producera läkemedlet med samma innehåll, men med annat namn och mycket billigare.

Därför blir det dyrt
Under de tio år som patentet gäller så ska det företag som tagit fram läkemedlet ta in kostnaderna för utveckling, men även ge tillbaka vinst till aktieägarna. Det ger höga priser. Ofta är de nya medicinerna också mycket bra och ska därför ges till patienterna. Det gör att det blir dyrt för landstingen. Just nu och de kommande åren kommer flera bra och dyra läkemedel ut vilket är till glädje för patienterna.

Utvecklingen kan bromsas
Fortsätter utvecklingen på det här viset, så kommer kostnaderna att fortsätta att öka. Det kan också vara så att under en dryg tioårsperiod, så sker en kraftig ökning för att sedan plana ut. Det förutsätter att de mediciner som är nya idag är så bra att en vidare utveckling bromsas upp av läkemedelsindustrin.

- Jag tror att kostnaden för tumörläkemedel kommer fortsätta öka under många år, säger Mats Ahlberg.

Tumörmedicinerna välkomnas
Hans Karlsson som är biträdande landstingsdirektör törs inte sia om framtidens utveckling av läkemedel, men välkomnar de nya läkemedlen eftersom de är bra för patienterna.

- Vi kan inte hålla tillbaka den här kostnadsutvecklingen även om den håller i sig i många år och patienterna ska få den medicin som är bäst för just dem. Sen är frågan hur vi ska finansiera det. Om det blir med prioriteringar på andra områden inom onkologin eller genom tillskott av pengar återstår att se, men patienterna har rätt till den medicin som är bäst för den sjukdom de har, så det här ska vi lösa.