SCA Forest

Tunadals sågverk varslar 11 personer om uppsägning

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 09:51 CEST


11 anställda på Tunadals sågverk har varslats om uppsägning på grund av den arbetsbrist som uppstått när sågverkets nya vandringstork och kammartorkar har tagits i drift. Tunadals sågverk har investerat ca 100 miljoner kronor i nya virkestorkar som möjliggör en mer rationell drift och högre kvalitet på produkterna.

- De nya torkarna är ett viktigt steg i utvecklingen av Tunadals sågverk till ett konkurrenskraftigt sågverk i europeisk toppklass, säger Jerry Larsson, chef för Tunadals sågverk. Vi är just nu i färd med att ta ett ännu större steg i och med den investering på 210 miljoner kronor i ett nytt automatjusterverk som just nu genomförs. Tyvärr innebär ny och bättre teknik i regel att personalbehovet minskar. Vi kommer att söka bästa möjliga lösningar för de anställda som berörs av förändringarna.

Tunadals sågverk producerar 330 000 kubikmeter sågade trävaror av gran om året och sysselsätter 155 anställda och entreprenörer.

Sundsvall den 10 september 2008

SCA TIMBER AB
Information

För ytterligare information var vänlig kontakta
Jerry Larsson, chef Tunadals sågverk, tel. 070-316 12 51