Vägverket

Tunga trafiken kan spara 1,6 miljarder kronor om den håller hastigheten

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 09:43 CET

Fyra av fem lastbilar med släp och mer än varannan buss kör för fort visar en undersökning som NTF Sörmland och Stockholm har genomfört på uppdrag av Vägverket. Lastbilar utan släp kör däremot i stort sett lagligt. Den tunga trafiken skulle kunna spara 1,6 miljarder kronor om den höll tillåten hastighet genom minskad bränsleförbrukning samtidigt skulle även koldioxidutsläppen minska med ca 470 000 ton per år. Stora trafiksäkerhetsvinster skulle också göras.

– Vi konstaterar att den tunga trafiken kör alltför fort. Undersökningen bekräftar redan kända fakta från andra undersökningar. Glädjande är att hastighetsöverträdelserna har minskat jäm-fört med mätningen i våras. Men fortfarande är det dock långt kvar innan alla kör lagligt. Om den tunga trafiken vore ett föredöme i trafiken och höll laglig hastighet skulle det innebära mycket även för den övriga trafiken. Tempot på våra vägar skulle vara lugnare och därigenom skulle vi undvika olyckor samtidigt som miljöpåverkan skulle bli lägre genom minskade utsläpp, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

– Undersökningen visar att situationen inte är bra. Det är en utmaning för åkerinäringens förare att leva upp till att vara Vägens Riddare. Vi arbetar hårt med att ännu fler åkeriföretag ska engagera sig i trafiksäkerhetsarbetet och erbjuder åkeriföretagen bl. a förarkurser på temat attityd och beteende, säger Göran Forssén, VD i Sveriges Åkeriföretag. Idag omfattas ca 60 procent av åkerinäringens fordon av en trafiksäkerhetspolicy.

– Det är positivt att vi ser en neråtgående trend i antalet hastighetsöverträdelser för bussar. Men Bussbranschens Riksförbund har nolltolerans mot hastighetsöverträdelser och därför intensifierar vi nu vårt redan idag omfattande trafiksäkerhetsarbete. Bland annat planerar vi en ny utbildning som syftar till att förändra attityderna till hastigheter hos både förare och företagsledning. Vi deltar också i flera projekt kring hur olika tekniska lösningar, som ISA* och ATK*, kan användas i bussföretagens interna arbete för att sänka hastigheterna, säger Jan-Erik Kjellberg, förbundsdirektör Bussbranschens Riksförbund, BR.

– Varje sänkning av medelhastigheten med 1 km/tim sparar ca 25 liv per år. Hastighetsöver-trädelserna ökar bränsleförbrukningen så att de tunga fordonen släpper ut 470 000 ton koldioxid per år extra. Dessutom skulle företagen göra stora besparingar i bränslekostnaderna om de tunga fordonen höll hastigheten – ca 1,6 miljarder kronor – pengar som säkert kan användas till annat i företaget t.ex. att utveckla fordonsparken eller installera stödjande system som ISA* och alkolås, avslutar Ingemar Skogö.

Mätningarna är genomförda på fyra vägar – E 4, E 18, E 20 och riksväg 73 i Stockholms och Södermanlands län. Den första undersökningen gjordes våren 2006 och den andra nu i höst. Företag med fler än 10 observationer fick information från den första mätningen och upplystes om att en ny mätning skulle göras till hösten. Även från denna har företagen fått information om resultaten.

Nästa år kommer Vägverket att erbjuda hastighetsmätningar till företag som vill förbättra och utveckla sina avsiktsförklaringar och trafiksäkerhetsarbete. Det finns även förslag att erbjuda bl.a. Sparcoachutbildning, ISA-system (Intelligenta stödjande hastighetssystem), hastighetsmätningar via Trafiksäkerhetskameror (ATK) etc.

Länkar:
Tunga fordons hastighetsöverträdelser (PDF-fil, 52 kB)
Vårmätning (PDF-fil, 144 kB)
Höstmätning (PDF-fil, 147 kB)
NTF redovisning (PDF-fil, 105 kB)
Sveriges Åkeriföretags presentation (PDF-fil, 66 kB)
http://www.vv.se/templates/Pressrelease____19027.aspx


Ytterligare information:
Informationsansvarig Helena Gibson Ek, Bussbranschens Riksförbund,
tel 08 - 442 72 72 eller 070 - 648 24 00
Lars Nordqvist, NTF Södermanland, tel 0155 - 29 02 25 eller 070 - 319 02 25
Hans Engström, Sveriges Åkeriföretag, Danderyd, tel 08 – 735 54 00 eller 070 – 246 30 90
Projektledare Karin Tarre - Olthoff, Vägverket Region Stockholm, tel 08 - 757 69 38 eller 070 - 202 64 97


Gunilla Lundberg
Informationsdirektör
gunilla.lundberg@vv.se
Direkt: 0243-751 66
Mobil: 070-321 93 44
Fax: 0243-759 85

Thomas Andersson
Pressekreterare
thomas.andersson@vv.se
Direkt: 0243-751 38
Mobil: 070-693 68 70
Fax: 0243-759 85