Vägverket

Tunga trafiken ökar kraftigt

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 14:29 CEST

Trafiken på de statliga vägarna ökade med 1 procent under perioden januari – september i år jämfört med motsvarande period i fjol.

Lastbilstrafiken ökade med 4,5 procent medan personbilstrafiken ökade med 0,6 procent.

Lastbilstrafiken ökar mest men med stora variationer. På en del länsvägar i södra Sverige har trafiken fördubblats på grund av omfattande skogstransporter.
Personbilstrafiken i september har inte ökat jämfört med september 2004. Bensinprishöjningar kan vara en del av förklaringen till minskningen.

Trafikarbetets förändring, medelvärde för perioden oktober 2004–september 2005 jämfört med periden oktober 2003-september 2004.

Personbilar Lastbilar Totalt

Europavägar +0,7% +/-0,7 +3,7% +/-1,5 +1,1% +/-0,7
Riksvägar +0,2% +/-0,8 +4,8% +/-2,7 +0,8% +/-0,9
Primära
länsvägar
+1,5% +/-1,3 +4,5% +/-6,0 +2,0% +/-1,6
Övriga
länsvägar +0,5% +/-0,8 +3,0% +/-5,8 +0,6% +/-0,8
Totalt +0,7% +/-0,4 +4,0% +/-1,8 +1,1% +/-0,5


Vägverkets system för skattning av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet har varit i drift sedan 1976. Systemet baseras på ett 80-tal mätpunkter som valts ut enligt vetenskapliga (statistiska) urvalsprinciper vilket bl.a. innebär att skattade förändringar kan kvalitetsdeklareras*.

*Förändringen anges med ett intervall. För exv. personbilar totalt ligger det sanna värdet med 95% säkerhet mellan +0,3 % och +1,1%.

Ytterligare information lämnas av:
Gunnar Tunkrans, Vägverket, Huvudkontoret, Borlänge, tel 0243 – 759 01

Huvudkontoret
Kommunikationsavdelningen: Postadress: 781 87 Borlänge
Telefon: 0771-119 119 Telefax: 0243-758 25
E-post: vagverket@vv.se
Informationsdirektör: Gunilla Lundberg Telefon: 0243- 751 66
Mobil: 070- 321 93 44 Telefax: 0243-759 85
E-post: gunilla.lundberg@vv.se
Pressekreterare: Thomas Andersson Telefon: 0243-751 38
Mobil: 070- 693 68 70 Telefax: 0243- 759 85
E-post: thomas.andersson@vv.se