Stockholms Läns Landsting

Tungt arbete i trafikavgaser för cykelbuden (SMD)

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 10:48 CET

Cykelbud är en vanlig syn i storstadstrafiken. Arbets- och miljömedicin har
undersökt deras arbetssituation för att få reda på hur mycket energi
arbetet kräver och hur mycket luftföroreningar de får i sig under
arbetsdagen.

Yrket som cykelbud är extremt på flera sätt. Att cykla 10 mil i
storstadstrafik med tungt packad väska kännetecknar en normal arbetsdag. De
som arbetar som cykelbud är ofta idrottare som genom arbetet ser ett
tillfälle att träna. De flesta stannar endast några år i yrket.

Undersökningen av cykelbuden genomfördes genom att mäta
syreupptagningsförmåga pulsfrekvens och luftföroreningar.

Resultat:

Cykelbuden utsätts för luftföroreningar i ungefär samma utsträckning som
yrkesförare. Skillnaden är dock den fysiska ansträngningen i cykelbudens
arbete, som medför hög lungventilation. Detta gör att cykelbud troligen
kan få i sig upp till dubbelt så mycket föroreningar.

Arbetet är fysiskt mycket påfrestande. Energiåtgången överskrider
rekommenderade maxvärden för fysiskt krävande arbete. Under en åtta
timmars arbetsdag gör cykelbuden av med ungefär 4 gånger så mycket
energi som en kontorsarbetare, i genomsnitt 3000 kcal.

Cykelbudens maximala syreupptagningsförmåga var mycket hög (4,2-5,4
liter syre min) och är jämförbar med professionella tävlingscyklisters.

Rapporten "Cykelbud i Stockholm" finns på webbplatsen http://www.sll.se/amm
eller kan beställas via
e-post amm@smd.sll.se.

För mer information
Energiförbrukning: Eva Bernmark, civilingenjör,
tel 08-517 731 49, mailto:eva.bernmark@smd.sll.se

Luftföroreningar: Magnus Svartengren, överläkare,
tel 08-517 737 65, mailto:magnus.svartengren@smd.sll.se

Arbets- och miljömedicin är en del av Samhällsmedicin i Stockholms läns
landsting. Vi arbetar med att främja en god hälsa, en hälsosam miljö och
ett sunt arbetsliv i Stockholms län.

Arbets- och miljömedicin, Norrbacka, 171 76 Stockholm
Tel reception 08-517 730 56 Fax 08-33 43 33 E-post amm@smd.sll.se
Webbplats: http://www.sll.se/amm