Nomisys AB

Tungviktare från näringslivet med internationell erfarenhet tar plats i Nomisys styrelse

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 18:19 CEST

Elisabeth Konar, civilingenjör, marknadsekonom och certifierad Executive Coach, är en generalist med lång erfarenhet av ledande befattningar från multinationella företag med tyngdpunkt på affärs- och organisationsutveckling samt marknadsföring och internationalisering (Trelleborg, Electrolux, Dresser Wayne). Hon har mångårig erfarenhet av att definiera behov av förändring, medverka vid fastställande och förankring av mål, utarbetande av nya processer, dess omsättning till beteenden samt dess införlivande i organisationen. Ett coachande arbetssätt i projekten leder till både ledarskaps- och organisationsutveckling.

Bland tidigare erfarenheter av styrelsearbete kan nämnas:
• Styrelseledamot i Marknadsföreningen i Malmö Service AB (1997 - 2005)
• Styrelseledamot i Banco Fonder, Allemansfonden (1995 - 1998)
• Styrelseledamot i Swedish Association of Innovators (1990 - 1992)
• Styrelseordförande i Montico som är proffs på rekrytering, bemanning och utbildning (1999 - 2001)
• Styrelseordförande i Modina Kompetens som erbjuder utbildningar inom IT, marknadsföring, direktförsäljning (2001 - 2003)
• Ledamot i nämnden för diplomutbildningar vid Lunds Universitet som erbjuder utbildningar inom ekonomi and ledarskap, MBA och Advanced Managerial Training (1997 - 2004)

Elisabeth Konar kommenterar: "Jag älskar utmaningar och att trampa ny mark. När jag fick ta del av Nomisys affärsmodel såg jag många möjligheter att på olika sätt bidra till att denna blir verklighet på ett så effektivt sätt som möjligt. De representanter för företaget som jag träffade gav mig intryck av hög kompetens och en attityd som tilltalade mig".

Carl Ekström, Nomisys styrelseordförande, kommenterar: "Jag är glad att Elisabeth Konar vill komma till oss. Hennes omfattande erfarenhet av styrelsearbete och gedigna kompetens kommer att få stor betydelse för styrelsens arbete och för Nomisys utveckling och globala tillväxt".

För ytterligare information kontakta:
Carl Ekström                                            Elisabeth Konar
Telefon: +46 70 77 44 881                        +46 70 82 32 333
E-post: carl.ekstrom@nomisys.com            elisabeth.konar@swipnet.se

Nomisys AB arbetar med att utveckla applikationer till mobiltelefoner, vi är med och leder den snabbt växande marknaden för tjänster i och till mobiltelefoner. Idag kan vi se att mobiltelefoner har en helt ny mening i människors liv. Från att varit en bärbar telefon blir den mer och mer en kommunikationscentral för telefoni, korta meddelanden, foto, musik, film, informationsinhämtning osv. Mobiltelefonen har blivit en personlig pryl som i stort sett alltid är påslagen vilket gör den till en attraktiv kanal för kommunikation och marknadsaktiviteter främst genom möjligheten att nå fram till mottagaren med hög träffsäkerhet.