Järfälla kommun

Tunnelbana till Barkarby/Stockholm Väst

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 12:42 CET

Idag presenteras resultatet av Stockholmsförhandlingen. För Järfälla innebär det att tunnelbanans blå linje förlängs från Akalla till Barkarby station, via den framväxande Barkarbystaden.

Barkarby station är på väg att utvecklas från pendeltågsstation till det framtida Stockholm Väst. Med utbyggnaden av tunnelbanan tas ytterligare ett steg mot att bli en av Stockholms viktigaste kollektivtrafikpunkter.

– Det här blir inte en slutstation på Blå linjen. Barkarby station utvecklas till Stockholm Väst där man som resenär smidigt kommer kunna byta mellan olika trafikslag. Här ansluter bland annat bussar från Söderort via förbifarten, regionaltåg från Mälardalen, pendeltåg och tunnelbana, säger Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Järfälla är redan idag utpekad som en av de kommuner som förväntas växa mest i Stockholmsregionen och bygger nu bland annat den nya stadsdelen Barkarbystaden. Tunnelbanan gör det möjligt att bygga ut i en snabbare takt och med fler bostäder. Inom Stockholmsförhandlingen är överenskommet att Järfälla ska bidra med minst 14 000 nya bostäder, varav huvuddelen i Barkarbystaden.

– Järfälla har nyligen utsetts till att ha Stockholms mest prisvärda boende. En förlängning av tunnelbanan till Barkarby skapar ännu bättre förutsättningar för fler bostäder i Järfälla. Under de kommande åren ser jag fram emot att välkomna många nya Järfällabor, säger Cecilia Löfgreen.

En förutsättning för överenskommelsen är att alla parter fattar formella beslut om sina åtaganden. I Järfälla sker detta i kommunfullmäktige. Därefter ska spårdragning, stationslägen m.m. utredas.

För mer information:

Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun
Telefon: 08-580 286 51

Emelie Grind, stadsbyggnadsstrateg i Järfälla kommun
Telefon: 08-580 283 93

Stockholmsförhandlingen

Företrädare för Järfälla kommun har tillsammans med statens förhandlare i Stockholmsförhandlingen, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Solna stad tagit fram ett förslag till överenskommelse om utbyggnad av tunnelbana och ökad bostadsutbyggnad. För Järfällas del innebär det att tunnelbanan förlängs från Akalla till Barkarby med stationer i Barkarbystaden och vid Barkarby station/Stockholm Väst. Järfälla åtar sig enligt förslaget till överenskommelse att bygga 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2030, där huvuddelen av utbyggnaden är tänkt att ske i Barkarbystaden.

Läs mer på Stockholmsförhandlingens webbplats

Stockholm Väst/ Barkarby station

Stockholm Väst är tänkt att bli en regional kollektivtrafiknod som förstärker dagens transportsystem, kopplar samman Stockholm med östra Mellansverige och som erbjuder tvärkommunikationer och nya resmöjligheter. Redan nu sker utbyggnaden av Mälarbanan som ökar antalet spår genom Järfälla från två till fyra. När dessa ansluter till Citybanan vid Tomteboda i Stockholm kommer pendeltågen kunna gå så ofta som var femte minut. Med kompletterande perronger kommer även regionaltåg kunna stanna vid stationen. Tunnelbanan knyter ihop Stockholm Väst med bostäder i Barkarbystaden och Akalla, men även med 70 000 arbetsplatser i Kista. En busstation planeras redan och med förbifarten som korsar E18 precis söder om Barkarby ges den förutsättningar att bli en knutpunkt för busstrafik till övriga norra Stockholm och söderut. Det blir då möjligt att resa från Barkarby till Kungens kurva i Skärholmen på cirka 15 minuter. Detta gör att ett framtida Stockholm Väst kan avlasta T-centralen och centralstationen och bli en av Stockholms viktigaste kollektivtrafikpunkter.


Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 68 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se