Citytunneln

Tunnelborrningen har inletts

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 11:56 CET

Tunnelborrningen inom Citytunnelprojektet har inletts. Den ena av projektets två tunnelborrmaskiner har nu börjat borra sig in i schaktväggen i Holma.

– Jag är väldigt nöjd med att vi nu kommit så här långt i projektet och att vi följer tidplanen. Förberedelsearbetet och monteringen av maskinerna har gått mycket bra, säger Örjan Larsson, Citytunnelns projektchef.

De första månaderna är en inkörningsperiod då tunnelborrmaskinen arbetar relativt långsamt samtidigt som en del justeringar och intrimning av maskinen sker. Det är också en inkörningsperiod för de arbetslag som ska sköta maskinen.
– Det är en mycket komplicerad och avancerad teknik att borra tunnlar. Förhållandet människa – maskin måste också trimmas in. Dessutom måste organisationen runt omkring maskinen fungera friktionsfritt, säger Örjan Larsson.

På arbetsområdet i Holma har ett spårsystem byggts upp för de tåg som ska serva tunnelborrmaskinen. Tågen förser maskinen med tunnelsegment och arbetsmaterial samt transporterar in personal.

Det mest intensiva tunnelarbetet sker inne i maskinens 10 meter långa stålsköld. Bland annat är det där som de förtillverkade betongsegmenten sätts ihop till en tunnelring. Efter skölden följer en 110 meter lång serviceenhet med nödvändiga funktioner, till exempel kraftförsörjning, vatten, ventilation, verkstäder, kontor och personalutrymmen. Ett långt transportband forslar borrmassorna genom hela maskinen och ut ur tunneln till ett upplag i Holma. Därifrån körs massorna med lastbil till Norra hamnen. Under full drift forslas upp till 100 m3 borrmassor i timmen ut ur tunneln.

Om några månader beräknas maskinen ha kommit upp i normal arbetstakt, 12-15 meter tunnel per dygn. Tunnelarbetet sker i stort sett dygnet runt, i två borrskift och ett serviceskift. I varje skift arbetar cirka 15 personer per maskin.

Citytunnelprojektet fortlöper i stort sett enligt tidplanen och den första tunnelborrmaskinen inledde borrningen något före planerad start. Om några månader är det dags för den andra maskinen att påbörja borrningen.
– Att vi ligger något före i tidplanen känns tryggt. Vi har förberett oss mycket noggrant men det är ett komplicerat projekt och vi kan stöta på oförutsedda svårigheter längre fram, säger Örjan Larsson.

Enligt planerna kommer tunnelborrmaskinerna ha nått stationsbygget vid Triangeln hösten 2007 och vid årsskiftet 2008/2009 beräknas de vara framme vid Malmö C.

Citytunneln består av 17 km järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord.

Malmö C byggs till med en underjordisk del. Nya stationer byggs vid Triangeln och i Hyllie.

Det första spadtaget togs den 8 mars 2005. Citytunneln planeras vara färdig år 2011. Projektets budget är 9,45 miljarder kronor i 2001 års penningvärde.

För mer information kontakta Informationschef Anders Mellberg på telefon 040 - 32 14 04.