Banverket

Tunnelbygget genom Hallandsås: Borrmaskinen har inte fastnat

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:48 CEST

Med anledning av information som förekommit i media. I tunnelbygget genom Hallandsås pågår för närvarande bergförstärkningsarbeten runt tunnelborrmaskinen och då står maskinen stilla. Detta är en åtgärd som är kalkylerad att behöva genomföras ett antal gånger under bygget av tunneln. Åtgärden beräknas ta någon vecka i anspråk vid varje tillfälle.


För några veckor sedan inleddes intrimningen av borrmaskinen som ska bygga tunneln genom Hallandsås. Under startperioden kommer maskinen stegvis att startas och stannas allt eftersom utrustningen testas och justeras samt anpassas till bergförhållandena. Borrmaskinen är ännu inte i full drift och står delvis kvar i den monteringshall där den satts samman.

Borrningen påbörjas i en geologisk zon som består av relativt dåligt berg med sandfyllda sprickor. Då fronten av borren nu nått en spricka har projektets entreprenör Skanska-Vinci beslutat att förstärka berget runt maskinen för att inte ta några risker. Arbetet beräknas ta 1-2 veckor i anspråk.

Projektet har beräknat att behöva stanna maskinen och förstärka svaga bergpartier och sprickor ett antal gånger under byggtiden. Den aktuella åtgärden kommer inte att påverka projektets totala tids- och kostnadsplan.


Kontakta:
Johan Persson
Informationschef
0431 - 44 21 02
0706-34 82 75

Pernilla Gustafson
Informationsansvarig
Skanska-Vinci
0431-782 26
0704-10 13 73

Jourhavande informatör
0431 - 44 21 82