Banverket

Tunnelbygget genom Hallandsås: Liten påverkan på naturen – med undantag av Lyahändelsen

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 12:53 CEST

Idag presenterades 2003 års resultat från tunnelbyggets ekologiska kontrollprogram. Programmet omfattar undersökningar av projektets påverkan på åsens ekologi.
- Undersökningarna visar på en begränsad påverkan från tidigare år. Men 2003 dominerades naturligtvis av händelserna i Lyabäcken, säger Olu Kurol, miljöchef på Projekt Hallandsås.

Under 2003 har aktiviteterna i tunnlarna genom Hallandsås varit relativt få, vilket följaktligen inneburit liten påverkan på åsens ekologi under förra året. Undantaget är den påverkan som blev i samband med sommarens utsläpp av bentonitlera och cement vid en provborrning. Då slogs nästan allt liv ut nedan-för borrplatsen i Lyabäcken och Örebäcken fram till Öresjön. Under presskonferens idag redovisades bland annat de bottenfaunaundersökningar och de provfisken som gjorts i olika vattendrag inklusive Lyabäcken. Resultaten visar att mycket av livet återvänder snabbt till de drabbade områdena. Det kommer dock att dröja något eller några år innan återhämtningen är fullständig.

Sedan i mars 2004 är tunnelbygget i gång på allvar. Det ekologiska kontrollprogrammet och dess experter kommer att fortsätta den omfattande bevakningen av tunnelbyggets påverkan. Projektet har nu ett gediget referensmaterial som sträcker sig bakåt till 1999.
- Att genomföra ett stort byggprojekt som detta utan att påverka naturen alls är omöjligt, säger Olu Kurol. Men denna omfattande uppföljning är ur miljösyn-punkt unik och vi anser oss ha en god kontroll på vad som händer med ekologin på åsen i tunnelns spår, menar Olu Kurol.


Kontakta:

Christer Möller
Projektchef
0431 - 44 21 74
0705 - 33 77 60

Olu Kurol
Miljöchef
0431 - 44 21 67
0705 - 14 21 67

Linda Haddemo
Informatör
0431 - 44 20 91
0705 - 66 20 91


FAKTA: Det ekologiska kontrollprogrammet startade 1999 på initiativ av bl a Bjäre Naturskyddsförening. I programmet mäts och studeras förändringar på bland annat vatten, jordbruk, skog och natur på Hallandsås och om upptäckta förändringar kan kopplas till tunnelbygget. Programmet bekostas av Banverket men styrs av en fristående arbetsgrupp bestående av representanter från Banverket, myndigheter och experter inom olika områden såsom exempelvis fiske, jordbruk och skog.