Banverket

Tunnelbygget genom Hallandsås - testborrning orsakade läckage till Lyabäcken

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2003 18:25 CEST

Under morgonen idag upptäcktes i närheten av den testborrning som nu genomförs på Hallandsås ett utsläpp. En blandning av cement och bentonit (lera) har tillfälligt gått från borrhålet och har nått marknivån och den närliggande Lyabäcken där ett flertal döda fiskar och kräftdjur påträffats.
- Vi ser oerhört allvarligt på det inträffade och har stoppat alla arbeten, säger projektchef Christer Möller.


Bentonit och cement i vattendrag ger dels en grumling som är skadlig för bland annat fiskarnas gälar samt en förhöjning av pH-värdet som är allvarlig för vattnets ekologi. Utefter bäcken har under dagen hittats en mängd döda fiskar och kräftor.
Efter upptäckten av läckaget larmades Båstads kommuns miljökontor som utreder frågan. Alla tillgängliga resurser på plats på Banverket och hos entreprenören Skanska-Vinci har satts in i arbetet för att exakt ta reda på vad som hänt och vilka effekter är. Arbetet inriktas nu i första hand på att minimera skadorna och förhindra eventuella ytterliggare effekter. De senaste mätningarna visar att pH-värdet är på väg mot det normala.

Banverkets och Skanska-Vincis projektledning har blixtinkallats till Båstad och kommer under kvällen att sammanträda och informera Båstads kommun och Länsstyrelsen om det inträffade.

- Vi måste självkritiskt analysera vad som hänt innan vi kan uttala oss om fortsättningen, säger Christer Möller.