Företagarna Västra Götaland

Tunnsått med satsningar på välfärdsskaparna i s-budget

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 16:10 CEST

Stora grupper står utanför arbetsmarknaden och Göteborg har stora utmaningar vad gäller sociala klyftor. Göteborgssamhället behöver både bättre välfärd och nya jobb. Västsvenska paketet ger goda förutsättningar för framtiden vilket är vällovligt. Kommunens satsning på att utbilda kommuntjänstemännen i att bemöta företag är också viktigt och en hygienfaktor. Det är positivt att ambitionen att förbättra företagsklimatet är uttalat och att ungas företagande omnämns via Ung Företagsamhet.

Men i övrigt är det tunnsått med konkreta satsningar på att förbättra småföretagens förutsättningar. I ett 66-sidigt dokument finns småföretagen omnämnda med ett par rader. Det är märkligt när närmare 99 procent av näringslivet i kommunen består av företag med färre än 50 anställda. Då går det inte att sammanfatta näringslivet med Volvo som exempel. Man måste vara medveten om att småföretagen i Göteborg står för 120 000 sysselsättningstillfällen, nära hälften av det totala antalet. En stor del av göteborgarna arbetar idag i småföretag. Dessutom står dessa för 30 procent av skatteintäkterna och är alltså helt avgörande för skola, vård och omsorg. Inga förslag för hur nyföretegandet ska stimuleras finns heller.

-  Det är av största vikt att kommunen krattar manegen för de som står i begrepp att starta företag, säger Maria Derner, regionchef på Företagarna. Det hade kunnat bli en intressant valrörelse i Göteborg om Socialdemokraterna på allvar utmanade alliansföreträdarna i bästa möjliga förutsättningar för företagen, inte minst de små.


För mer information, kontakta:

Maria Derner, regionchef Företagarna Västra Götaland, telefon 070-77 58 460


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 70 000 företagare och har 260 lokalföreningar som utgör ett brett nätverk. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.