Tunstall AB

Tunstall har tecknat ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral AB

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 10:32 CEST

Det är med stor glädje och stolthet vi konstaterar att Tunstall blivit tilldelade SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) nya ramavtal avseende digitala trygghetslarm och larmmottagning.

Undertecknat avtalet mellan Tunstall och SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) möjliggör för upphandlande myndighet (UM) att på ett enkelt och kvalitetssäkrat sätt upphandla hela den digitala larmkedjan eller utvalda delar av larmkedjan från Tunstall.

Vårt erbjudande ger förutsättningar för kunderna att bedriva en trygg, kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Tunstall har en mycket professionell projektorganisation med mångårig erfarenhet av projektstyrning och projektledning för att införa kundens digitala larmkedja.

Tunstall har en toppmodern digital trygghetscentral, som erbjuder specialiserad mottagning och förmedling av trygghetslarm. All personal på Trygghetscentralen som tar emot larmsamtal har minst undersköterskeutbildning, något som gör Tunstall unik.

Tunstall erbjuder även utbruten digital larmmottagning vilket möjliggör för kunden att själv hantera larmsamtalen.

För att garantera en hög och korrekt säkerhet (i enlighet med svensk lagstiftning) har Tunstall utvecklat kryptering på kommunikationen mellan trygghetslarmet och larmcentralen.

“Vi ser fram emot att levererar vår högkvalitativa och moderna lösning för digitala trygghetslarm och larmmottagning till upphandlande kunder. Ramavtalet tillåter en förenklad process och kunderna kan på ett enkelt sätt avropa tjänster utifrån sina behov och önskemål. Ramavtalet underlättar även det pågående regeringsuppdraget om att digitalisera Sveriges trygghetslarm.” säger Martin Rengbo, Försäljnings- och marknadschef för Tunstall Sverige.
För mer information om ramavtalet se SKL Kommentus hemsida, eller kontakta Fredrik Rehnqvist Müller, Anbudschef på Tunstall, 072-5187902 eller fredrik.rehnqvistmuller@tunstallnordic.com

Tunstall är ett världsledande företag inom teknik och systemlösningar som underlättar och förbättrar vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka.
Genom att utgå från människans situation utvecklar vi teknik, rutiner och trygghets-system som är säker, högkvalitativ och kostnadseffektiv.
Tunstall erbjuder lösningar som innebär att äldre och funktionshindrade får ökad självständighet, välbefinnande och trygghet samt kan bo kvar hemma länge. Vi erbjuder även trygghetslarmcentralstjänster och kompletta systemlösningar för effektiv hemtjänst och hemsjukvård.

www.tunstallnordic.com