Nyköpings kommun

Turismen i Nyköping omsätter 1,22 miljarder och sysselsätter 763 årsarbetare

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 14:41 CEST

Turismen är en viktig näring för Nyköping och omsatte 1,22 miljarder 2013. Antal årssysselsatta uppgick till 763 och de flesta arbetar inom restaurang och logi. Det visar den årliga statistiken från Rese- och Turistdatabasen.

Turismomsättning i Nyköping har dock minskat med 55 miljoner jämfört med
året innan. Den främsta orsaken är minskad trafik vid Stockholm Skavsta flygplats. Intresset för att besöka Nyköping har stärkts vilket syns i att och antalet övernattningar har ökat inom de flesta boenden. Hotellen redovisar dock en minskning när det gäller affärsresenärer och det har en stor påverkan på den ekonomiska omsättningen.

Så här många övernattade i Nyköping under 2013 med 2012 år inom parentes:

Affärsresenärer, hotell 79 500 (93 000)
Fritidsresenärer, hotell 131 850 (126 000)
Camping 48 000 (39 000)
Vandrarhem 19 000 (17 000)
Fritidshus 301 000 (259 000)
Hos släkt/vänner 373 000 (378 000)
Totalt övernattningar 991 500 (951 000)
Genomfartsresenärer 1 355 000 (1 391 500)
Dagbesök 811 000 (769 500)

Den största sysselsättningen skapas inom restaurang och logi medan transport omsättningsmässigt är den största branschen med 499 miljoner kronor. Restaurangerna omsätter 208 miljoner, shopping 229 miljoner och boende på hotell, camping och vandrarhem 138 miljoner. Genomfartsresenärerna, främst på Skavsta och E4, svarade för en omsättning på 495 miljoner under 2013.

Ett arbete pågår för att skapa ytterligare anledningar att resa till regionen. Nyköpings Arenor arbetar med att samordna och skapa fler evenemang. Nyköpings turismföretag och hela Sörmland utvecklar gemensamma paket som ska attrahera fler besökare.

Efter svenskarna är det tyskarna som är den största besöksgruppen. Därefter kommer turister från Italien, Storbritannien, Frankrike och Finland. Samtliga nationaliteter har ökat förutom Storbritannien och Danmark när det gäller övernattningar på hotell, vandrarhem och camping. Omsättningen för de utländska besökarna är cirka 81 miljoner eller 19 procent i motsvarande andel av turismomsättningen. Under 2013 besökte 45 000 personer de tre turistbyråerna i Rådhuset, på Skavsta och i Nävekvarn. Drygt 300 000 personer surfar årligen på www.nyköpingsguiden.se

Turismen i Nyköping bidrog 2013 med 75 miljoner i skatteintäkter till kommunen och 38 miljoner till landstinget.

Sverige
Antalet övernattningar ökade i Sverige 2013 med drygt två procent. Största besöksgruppen kommer från Tyskland medan de största ökningarna noteras för besökare från Indien och Kina. De allra flesta besökarna bor på hotell med camping på andra plats.

Resurs äger och driver Rese- och Turistdatabasen och intervjuar varje år 24 000 svenskar om deras affärs- och fritidsresor i Sverige och utlandet.

För mer information om Nyköpings turism kontakta Berit Christoffersson, besöksnäringsansvarig, Nyköpings kommun, tfn 073 – 426 86 40.